Kyselyn tulos: rovaniemeläiset lapsiperheet kokevat voivansa hyvin – kiire kuitenkin haastaa perheiden arkea

Julkaistu 6.9.2019 18:00

Isä ja lapsi katselevat lammelle kesäisenä päivänä.
Keväällä 2019 rovaniemeläisille perheille järjestettiin kysely. Kyselyllä kartoitettiin millaista kaupungin, järjestöjen, yhdistysten ja seurakunnan järjestämää toimintaa tai tukea rovaniemeläiset lapsiperheet kaipaavat. Lisäksi selvitettiin mitkä asiat haastavat tällä hetkellä lapsiperheiden arkea, jotta toiminta ja tuki vastaisivat parhaalla tavalla lapsiperheiden tarpeita.

Kyselyn toteuttivat Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen seurakunta/lapsi- ja perhetyö, Erityislasten Omaiset ELO ry, Lapin ensi- ja turvakoti ry/Vauva- ja pikkulapsiperheiden avopalvelu ja MLL:n Lapin piiri ry/Vertaistoimintaa kumppanuudella -hanke. Kysely toteutettiin yhteistyössä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen kanssa.

Kysely avattiin la 23.3.2019 Kauppakeskus Revontulen Lasten Lauantain Perheiden torilla ja vastausaikaa oli 14.4. asti. Vastaamiseen meni aikaa noin 15 minuuttia. Vastanneiden kesken arvottiin kolme 50 €:n lahjakorttia Kauppakeskus Revontuleen.

Vastaajia kyselyyn saatiin 477 ja vastanneiden määrää kyselyn toteuttajat olivat erittäin tyytyväisiä. Tuloksiin on perehdytty kesän aikana ja niistä on saatu suuntaa antavaa tilastollista tutkimustietoa. Tulevaisuudessa aineistoa voisi käyttää esim. opinnäytetöissä ja saada lisää perheiden kertomaa arvokasta tietoa.

Kyselyyn vastanneista noin 64% kertoo voivansa hyvin. Vastaajat kokevat, että arkea haastaa eniten kiire ja jaksaminen arjessa sekä vanhempien yhteisen ajan puute. Perheet toivovat tilapäistä lastenhoitoapua, tukea ja apua kotiin sekä taloudellista tukea. Lisäksi toivottiin vertaisryhmiä ja anonyymiä keskusteluapua vanhemmille. Tuen hakemisen esteissä kerrotaan, että on vaikea pyytää apua perheelle tai ei ole tietoa millaista toimintaa tai tukea on tarjolla.

Toimijat ovat lupautuneet kehittämään toimintaansa mahdollisuuksien mukaan tulosten perusteella. Tulokset ovat kaikkien rovaniemeläisten toimijoiden ja perheiden saatavilla ja kyselyn toteuttajat toivovatkin, että kaikki lapsiperheiden parissa Rovaniemellä toimivat tutustuvat raporttiin, kuuntelevat perheiden ääntä ja kehittävät toimintaa sen mukaan.