Kysymyksiä ja vastauksia Rovaniemen kaupungin sijoituksiin liittyen

Julkaistu 19.2.2021 15:39

Rovaniemen kaupungin sijoitukset ovat herättäneet runsaasti keskustelua julkisuudessa. Alla vastauksia kysymyksiin, joita kaupungille on esitetty asiasta viime aikoina. 

Miksi kaupungin sijoituksista on tehty niin iso numero, vaikka sijoitukset ovat ilmeisesti tuottaneet hyvin?
Kyse ei ole ensisijaisesti siitä, paljonko rahaa sijoitukset ovat tuottaneet. Oleellista on se, onko sijoitukset valmisteltu, onko niistä päätetty ja onko sijoitetut varat kohdennettu asianmukaisesti. Kaupungin johto on halunnut selvittää nämä asiat, jotta jatkossa toimintatavat ovat selkeät ja kaupungin varat ovat turvassa. 
Kaupunki pyysi syksyllä 2020 ulkopuolisen selvittäjän valvomaan kaupungin etuja Front Finance -yhtiön yrityssaneerauksessa. Selvityksessä nousi esiin kaupungin sijoitustoimintaan liittyviä epäselvyyksiä, jolloin selvitys laajeni koskemaan myös kaupungin sisäisiä menettelytapoja. Alun perin tarkoituksena ei siis ollut selvittää näin laajaa kokonaisuutta.
Kaupunki nosti Front Financeen liittyvät sijoitukset avoimesti julkisuuteen, koska kyse oli merkittävistä julkisilla rahoilla tehdyistä sijoituksista. 

Kaupunki on kotiuttanut eli myynyt sijoituksensa. Miksi näin tehtiin? Kaupunkihan menettää rahaa, kun varat makaavat tuottamattomana tilillä. 
Kaupungin johdolle syntyi epäilys, ettei kaupungin varoja ole sijoitettu sijoitusohjeen mukaan, ja että kaikki sijoittamisen riskit eivät ole kaupungin tiedossa. Kotiuttamalla varat kaupunki varmisti, että varat ovat turvassa. Parhaillaan kaupunki selvittää, kuinka paljon sijoitukset ovat tuottaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Sen jälkeen kun sijoitusten riskienhallinta on saatu kuntoon, kaupunki voi miettiä rahojen sijoittamista uudelleen tuottavasti, vastuullisesti, pitkäjänteisesti ja kohtuullisilla hoitokuluilla. Aika, jolloin varat ovat sijoittamatta, jää lopulta lyhyeksi. 

Kaupungin tarkastuslautakunta on päättänyt teettää kohdennetun tarkastuksen sijoitusasioista tilintarkastajalla. Mitä tämä tarkoittaa ja miksi tähän päädyttiin?
Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestämisestä. Kun tarkastuslautakunta sai kaupunginhallituksen hankkimat asiantuntijalausunnot, se antoi kaupungin tilintarkastajalle tehtäväksi laatia kohdennetun lisätarkastuksen sijoitusasioista. Tarkastuslautakunnan tehtävä kunnan tarkastusasioissa on laaja, ja siksi kohdennettu tarkastus voi koskea myös kaupunginhallituksen omia toimia sijoitusasioissa. Tilintarkastajan raportin odotetaan valmistuvan lähiaikoina. Tarkastuslautakunta käsittelee sijoitusasiaa seuraavan kerran 24.2.

Miksi kaupunki päätti tehdä asiasta tutkintapyynnön? 
Kaupungin ulkopuolisella teettämässä sijoitusselvityksessä nousi esiin asioita, joita kaupungilla ei ollut edellytyksiä selvittää pidemmälle. Näin ollen kaupunki saattoi asian poliisin tutkittavaksi. 

Kohdistuuko tutkinta valmisteluun, päätöksentekoon vai johonkin muuhun?
Kaupunki ei ota kantaa tähän kysymykseen tutkinnallisista syistä.

Miksi kaupunki on tiedottanut asiasta niin niukasti? Millä perusteella asian käsittely on määrätty salaiseksi?
Kaupunki on toimittanut asian käsittelyyn liittyvän aineiston poliisille osana tutkintapyyntöä. Poliisi on ilmoittanut, että heille toimitettu aineisto on julkisuuslain 24. pykälän kolmannen momentin mukaan salassa pidettävää (esitutkintaa ja syyteharkintaa varten saadut ja laaditut asiakirjat). 

Saavatko kuntalaiset asiasta lisätietoa ennen huhtikuun kuntavaaleja? Nythän äänestäjälle on epäselvää, ovatko poliitikot toimineet väärin.
Asian selvittäminen ja tutkinnasta tiedottaminen ovat nyt poliisin käsissä. Kaupungilla tuskin on lisää kerrottavaa ennen vaaleja. 


Jaa sivu