Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Lapin alueellinen työllisyyskokeilu käynnistyi: "Työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen on tärkeä osa kuntien elinvoimatehtävää "
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Lapin alueellinen työllisyyskokeilu käynnistyi: "Työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen on tärkeä osa kuntien elinvoimatehtävää "

4.8.2017 13:00

Rovaniemen kaupunki toteuttaa kokeilua yhdessä Eduro-säätiön, Rovaniemen kehityksen sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa. Yhteistyössä ovat mukana myös Lapin TE-toimisto ja ELY-keskus.

Työ- ja elinkeinotoiston nettisivusto

Rovaniemi, Tornio, Kemi, Sodankylä ja Kemijärvi ovat aloittaneet 1. elokuuta Lapin alueellisen työllisyyskokeilun.

Tavoitteena on kehittää pitkäaikaistyöttömille suunnattuja palveluja ja luoda toimintamalli, joka edistää työllistymistä asiakaslähtöisesti. Toimenpiteiden tarkoituksena on edistää työnhakijoiden pääsyä työmarkkinoille, vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja siitä aiheutuvia menoja julkiselle taloudelle. Tavoitteena on myös vauhdittaa uusien työpaikkojen ja yritysten syntymistä sekä yritysten kasvua.

Kokeilun alkaessa kunnat vastaavat niiden työnhakijoiden työllisyyspalveluista, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään 12 kuukautta ja jotka eivät sinä aikana ole olleet työllistymistä edistävässä palvelussa. Lapin alueella kokeilun kohderyhmään kuuluu noin 2 800 henkilöä.

Kehittämistyön tuloksia voidaan hyödyntää tulevassa maakunnassa osana kasvupalveluja. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä kuntien työllisyyspalvelujen ja kehitysyhtiöiden, säätiöiden, oppilaitosten, Lapin TE-toimiston ja Lapin ELY-keskuksen kanssa.

Palveluvastuu on siirtynyt Lapin TE-toimistolta kunnille 1.8 alkaen. Kunnat ottavat heille siirtyviin asiakkaisiin yhteyttä alkusyksystä lähtien. Muutoksella ei ole vaikutuksia asiakkaiden työttömyysetuuteen. Jos työtön työnhakija on sopinut TE-toimiston kanssa työnhakuun liittyvistä tapaamisista, palveluista tai tehtävistä, ne on hoidettava sovitusti määräaikaan mennessä, jotta työttömyysturvaan ei tule katkoksia.

Lapin alueellinen työllisyyskokeilu kestää vuoden 2018 loppuun saakka. Sen taustalla on laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevasta kokeilusta (505/2017). Kokeilualueita on Suomessa yhteensä yhdeksän, joista viidessä on kyse samankaltaisesta työvoimapalvelujen tarjoamisvastuun siirtämisestä asiakkaiden kotikunnille.

"Kokeilun avulla valmistaudutaan tulevaan maakuntauudistukseen"

Rovaniemellä kokeilua toteuttaa Rovaniemen kaupunki yhdessä Eduro-säätiön, Rovaniemen kehityksen sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa. Kokeilulla haetaan kumppanuudessa toteutettua asiakaslähtöistä palvelumallia työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi alueella.

Kokeilussa selvitetään työnhakijoiden tarpeet ja suunnitellaan sopivat palvelut työllistymisen tueksi sekä yhdistetään koko palveluverkoston osaamista asiakkaiden parhaaksi. Tavoitteena on edistää uutta yrittäjyyttä ja itsensä työllistämisen mahdollisuuksia sekä työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista erilaisten tapahtumien ja rekrytointitilaisuuksien kautta. Tavoitteena on myös viedä palvelua lähemmäksi ihmisiä ja kokeilla erilaisia alustoja ja ympäristöjä asiakaspalveluun.

”Kuntien näkökulmasta kokeilun avulla valmistaudutaan tulevaan maakuntauudistukseen ja päästään vaikuttamaan siihen, miten tämä työllisyyden edistämisen paletti jatkossa hoidetaan, kuka tekee mitäkin ja millä resursseilla. Työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen on tärkeä osa kuntien elinvoimatehtävää ”, kertoo Rovaniemen kaupungin vs. kehittämispäällikkö Sanna Mäensivu.

Lisätietoja kokeilusta antaa:
Koko kokeilun osalta: TE-toimiston Johtaja Tiina Keränen 0295 039 636 sekä Rovaniemen kaupungin vs. kehittämispäällikkö Sanna Mäensivu 040 521 2373

Asiakaspalvelu kokeilun asiakkaille: puh. 040 356 5075