Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n mukainen lupahakemus, joka koskee jääradalla tapahtuvaa ajoharjoittelu- ja ohjelmapalvelutoimintaa
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n mukainen lupahakemus, joka koskee jääradalla tapahtuvaa ajoharjoittelu- ja ohjelmapalvelutoimintaa

19.12.2017 9:00

Asia
Maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n mukainen lupahakemus, joka koskee jääradalla tapahtuvaa ajoharjoittelu- ja ohjelmapalvelutoimintaa.
Hakija
Lapland Safaris AC Oy, Rovaniemi

Toiminnan kuvaus
Lapland Safaris AC Oy hakee maastoliikennelain mukaista lupaa Rovaniemellä, Ounasjoen jäällä Aitanginselällä tapahtuvalle ajoharjoittelutoiminnalle ja siihen liittyville ohjelmapalveluille. Lupaa haetaan viideksi vuodeksi. Hakijalla on vesialueen omistajan suostumus ko. toimintaan. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen.
Ajoharjoittelu tapahtuu vuosittain jääolosuhteiden salliessa 1.11. – 30.4. ja päivittäin klo 8 – 20 välisenä aikana. Radan käyttö ei ole jokapäiväistä vaan käyttötarve määräytyy kysynnän mukaan. Käyttöpäiviä on noin 20 kpl vuosittain.
Toiminta tapahtuu Ounasjoen Aitanginselällä, kiinteistön 698-401-185-0 Ounas-Korkalo alueella. Jäälle aurataan pohjois-eteläsuuntaan kaksi aluetta, joiden väliin jää moottorikelkkailureitti. Aurattujen alueiden keskelle muodostetaan varsinaiset radat keilojen avulla. Käytettäviä ajoneuvoja on yhtä aikaa enintään 12 kpl. Yleensä käytössä on 1-6 ajoneuvoa. Ajokalustona käytetään EU-direktiivien mukaisia henkilöautoja, ralliautoja sekä ice- ja kartingautoja, joiden melutaso ei ylitä tieliikennelain mukaista melurajaa.
Asiakirjojen nähtävänäolo
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä 19.12.2017 – 2.1.2018 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi).
Muistutukset ja mielipiteiden esittäminen
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on mahdollisuus jättää asiasta muistutuksia. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti 2.1.2018 mennessä osoitteella Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.
Lisätietojen antaja
Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Sannamari Pehkonen, puh. 050 430 3082, sannamari.pehkonen@rovaniemi.fi.

Kuuluttaja

Ympäristönsuojeluviranomainen