Malminetsintälupahakemuksen ja hakemuksen luvan täytäntöönpanemiseksi muutoksenhausta huolimatta

Julkaistu 22.11.2021 15:00

22.11.2021 ML2013:0093  

 

 

 KUULUTUS

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla

Malminetsintälupahakemuksen ja hakemuksen luvan täytäntöönpanemiseksi muutoksenhausta huolimatta

Hakija: Suhanko Arctic Platinum OY

Lupa-alueen nimi: Narkaus 1

Lupatunnus: ML2013:0093

Alueen sijainti ja koko: Rovaniemi, Ranua, 1530,2 ha.

 

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta

Hakija etsii alueelta nikkeliä, kuparia ja muita platinaryhmän metalleja. Tutkimusmenetelmät ovat tavanomaisia malminetsinnän tutkimusmenetelmiä, kuten aiemmin hankitun kairaus- ja tutkimustiedon uudelleentulkinta, syväkairaukset, moreenin geokemiallinen näytteenotto sekä geofysikaaliset mittaukset.

Mielipiteet ja muistutukset

Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 29.12.2021 mennessä lupatunnus mainiten Tukesiin, osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi, tai sähköisesti doc- tai rtftiedostona osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi

Hakemuksen nähtävilläolo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Tukesin internet-sivuilla: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset

 

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Rovaniemiän kunnan verkkosivuilla.

Lisätietoja Esa Tuominen puh. 029 5052 018 esa.tuominen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi

 

Kuulutettu 22.11.2021

Pidetään nähtävänä 29.12.2021 asti.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisusta.

Jaa sivu