Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirjat ”Suomen meriympäristön tila 2018”
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirjat ”Suomen meriympäristön tila 2018”

8.1.2018 15:00

Kuulutus LAPELY/4577/20178.1.2018

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011).


KUULUTUS
Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja ”Suomen meriympäristön tila 2018”


Tausta
Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011), joilla on toimeenpantu Euroopan unionin meristrategiadirektiivi. Merenhoidon tavoitteena on meriympäristön hyvä tila rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka. ”Suomen meriympäristön tila 2018 ” on ensimmäinen osa päivitettävää Suomen merenhoitosuunnitelmaa, ja siihen sisältyvät hyvän tilan määritelmät, nykytilan arvio ja yleiset ympäristötavoitteet. Merenhoitosuunnitelman seurantaohjelman päivitys valmistuu v. 2020 ja toimenpideohjelman päivitys v. 2021.


Asiakirjat ja niiden nähtävillä olo
Merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan kuulemisaineisto muodostuu kuulemisasiakirjasta ”Suomen meriympäristön tila 2018” sekä kolmesta tausta-asiakirjasta (Hyvän meriympäristön tilan määritelmät, Me- renhoidon yleisten ympäristötavoitteiden ja niihin liittyvien indikaattorien tarkistaminen, Meren hyvän tilan saavuttamisen taloudelliset hyödyt). Lisäksi tausta-aineistoon kuuluu Itämeren suojelukomission (HELCOM) koko Itämeren tilaa käsitelevän englanninkielisen raportin ”State of the Baltic Sea” ensimmäinen versio. Pa- lautetta voi antaa myös SOVA-lain mukaisesta merenhoitosuunnitelman tarkistamisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamisesta ja toteuttamisesta.


Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirjat ovat nähtävillä 8.1. – 16.2.2018 ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin  > merenhoito.

Palautteen antaminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista 16.2.2018 klo 16 mennessä. Palautetta voi antaa joko sähköisellä lomakkeella, joka löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin  > merenhoito, tai toimittamalla palautteen sähköisesti tai kirjallisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.
Sähköpostiosoite: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; Postiosoite: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 236, 20101 Turku; Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku


Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa antavat:
Janne Suomela p. 0295 022 947 janne.suomela(at)ely-keskus.fi
Pekka Paavilainen p. 0295 022 921 pekka.paavilainen(at)ely-keskus.fi


Rovaniemellä 8. päivänä tammikuuta 2018 Lapin ELY-keskus