Metsäruusu valmisteluvaiheen kuulemiseen, Urheiluopiston ja Lappi Areenan alue valtuuston hyväksyttäväksi – mitä kuuluu eri kaavahankkeille tällä hetkellä?

5.2.2019

Viuhka_esityskuva 720.jpgTältä Sairaalanniemi voisi näyttää "Viuhkan" esityskuvan mukaan.
Rovaniemellä on vireillä erilaisia kaavahankkeita. Mitä kuuluu Metsäruusulle, Napapiirille, Urheiluopiston ja Lappi Areenan alueelle, Lääninhallituksen korttelille ja Sairaalanniemelle? Entä mitä tapahtuu tällä hetkellä Lampelan alueella, johon voi hakea rakennuslupia? 
 
Metsäruusu
Metsäruusun kaavahanke on tulossa valmisteluvaiheen kuulemiseen toista kertaa kevään aikana. Nyt etsitään kaava-alueelle vaihtoehtoisia maankäytöllisiä ratkaisuja liikenteen ja rakentamisen osalta.

Metsäruusun alue sijaitsee Pöykkölässä noin 5 km päässä keskustasta. Alue rajautuu pohjoisessa Kemijokeen, idässä Ranuantiehen ja etelässä Kemijoen itäpuolen tiehen. Kiertotalous ja ekologisen rakentamisen periaatteet toimivat lähtökohtana suunnittelulle, minkä vuoksi kaavassa tutkitaan mahdollisuutta rakentaa alue kokonaan hirsi- ja puurakenteisena.
 
Joulupukin Pajakylä, Napapiiri
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Napapiirin kaavan 7.5.2018. Kaavasta on kuitenkin valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja kaava on valituskäsittelyssä. Kaupunginhallitus on antanut vastineen, mutta hallinto-oikeus ei ole vielä tehnyt asiasta päätöstä.

Napapiirin kaavan laatiminen käynnistettiin, koska Napapiirin matkailualue kasvaa voimakkaasti. Asemakaavamuutoksen on tavoitteena muun muassa sovittaa yhteen kasvavan liikenteen, majoituspalvelujen ja ohjelmapalvelutoiminnan tarpeet sekä mahdollistaa rakentamista alueella. Lisäksi tavoitteena on parantaa alueen liikenneturvallisuutta.

Asemakaavamuutoksessa Nelostien pohjoispuoli osoitetaan ensisijaisesti ohjelmapalveluille ja eteläpuoli majoitukseen ja liiketoiminnalle. Kaava sisältää kolme uutta tonttia hotelleille ja viisi tonttia muuhun majoitusrakentamiseen.

Kaavassa osoitetaan myös reitit moottorikelkoille, kevyelle liikenteelle ja ulkoiluun. Santaparkin kohdalle on tarkoitus rakentaa uusi ylikulkusilta kevyelle liikenteelle Nelostien yli ja uusi alikulku ennen lentokentäntien risteysaluetta.

Urheiluopiston ja Lappi Areenan alue ja ympäristö
Asemakaavamuutos on ollut ehdotusvaiheen kuulemisessa. Seuraavaksi kaava on tarkoitus valmistella valtuuston hyväksyttäväksi tämän vuoden alkupuolella. Korttelin pysäköintialueet ja kulkuyhteydet on määritetty uudelleen pysäköinti- ja liikenneselvitysten sekä aluesuunnitelman pohjalta. 

Asemakaavaehdotus mahdollistaa alueen kehittämisen ja lisärakentamisen sekä mahdollistaa mm. uimahallin sijoittamisen kortteliin.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Ounasvaaran uimahallin rakentaminen aloitetaan vuonna 2020.             
 
Lääninhallituksen kortteli
Senaatti-kiinteistöt hakee lääninhallituksen kortteliin asemakaavamuutosta. Kaavamuutos tulee valmisteluvaiheen kuulemiseen tämän vuoden aikana.

Voimassa olevissa yleis- ja asemakaavoissa lääninhallituksen kortteliin on varattu runsaasti rakennusoikeutta julkisten palvelujen ja hallinnon tarpeisiin. Senaatti haluaa selvittää, voiko käytöstä poistumassa oleviin lääninhallituksen hallintorakennuksiin sijoittaa esimerkiksi ravintola- ja majoitustoimintaa ja voidaanko alueelle rakentaa esimerkiksi hotelli ja kerrostaloja.
 
Sairaalanniemi 
Rovaniemen kaupunki haluaa kehittää Sairaalanniemen aluetta. Tavoitteena on Sairaalanniemen alueen käyttötarkoituksen muutos. Yleiskaavassa alue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta, ja kaupunki toivoo alueelle ensisijaisesti asuntorakentamista. Kaupunki haki viime vuonna julkisella kilpailulla kumppania alueen kehittämiseen.

Kaavoituksen jatkovalmisteluun on valittu kaksi ehdotusta: Arkkitehti- ja sisustussuunnittelutoimisto Viiri-Ylinenpää Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n Viuhka sekä Arkkitehtityöhuone APRT Oy:n ja Levi Rakennus Oy:n Kruunu & laavu. Ehdotuksiin pääsee tutustumaan tarkemmin kaupungintalolla järjestettävässä tilaisuudessa tiistaina 5.2.2019 klo 17.

Kaavoitusprosessin yhteydessä päätetään, tehdäänkö alueelle ensin yleiskaavan muutos vai suoraan asemakaavan muutos. Asemakaavatyö pyritään aloittamaan ennen kesää kahden jatkoon valitun ryhmän kanssa ja viemään kumpikin valmisteluvaiheen luonnoksiin saakka. Tämän jälkeen saadaan selville ideakilpailun voittaja. Toinen kaavaluonnoksista valitaan vietäväksi ehdotusvaiheeseen ja toivottavasti lopulta lainvoimaiseksi asemakaavaksi.
 
Lampela
Lampelan alueelle on mahdollista hakea rakennuslupia. Uusi kaava mahdollistaa asuntojen, kauppojen ja toimitilojen rakentamisen. Rovaniemen kaupunki on varannut alueelta muun muassa Minimani Yhtiöille tontin hypermarkettia varten ja liike- ja toimistotiloja on ennakkomarkkinoinnissa.

Noin 35 hehtaarin kokoinen Lampela rajautuu rautatien, Nelostien ja Prisman väliseen kolmioon. Vanha teollisuus- ja varastoalue sai keväällä 2017 uuden asemakaavan, jonka myötä alueen ilme muuttuu.

Uusi kaava mahdollistaa monipuolista rakentamista: asuntoja, kauppaa ja toimitiloja. Lampelan alueella on sekä yksityisten että kaupungin omistamia tontteja. Lampelaan on mahdollista rakentaa asuntoja 21 000 kerrosneliömetriä, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi 320 asuntoa. Kauppaa varten on varattu 134 000 kerrosneliömetriä joko asuin- ja liikerakennusten yhteyteen tai erillisiin rakennuksiin.