Mihin Sinä käyttäisit 30 000 euroa? Kerro ideasi 31.5. mennessä

Julkaistu 9.5.2022 8:50

Rovaniemellä kokeillaan osallistuvaa budjetointia. Käytettävissä on yhteensä 30 000 euroa, joka jaetaan tasan kahteen eri teemaan: 1) lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen ja 2) Korkalovaaran asuinalueen kehittäminen.

Henkilö täyttää kyselyä tabletilla.

Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa kaikki kaupunkilaiset saavat tehdä ehdotuksia ja ideoida määrärahalla toteuttavia tekoja. Ideoita toivotaan myös esimerkiksi järjestöiltä ja yhdistyksiltä, erilaisilta toimintaryhmiltä, oppilaskunnilta, koululuokilta ja yrityksiltä.

Ehdotukset annetaan Google Forms kyselylomakkeen kautta 31.5. mennessä. Linkki kyselylomakkeeseen löytyy tämän uutisen lopusta.

– Ehdotuksissa kannattaa huomioida käytettävissä olevan määrärahan suuruus. Saimme kokeiluun yhteensä 30 000 euroa, joilla voidaan toteuttaa pieniä konkreettisia tekoja, kertoo osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntija Katja Mäntylä Rovaniemen kaupungilta.

Kokeilun jälkeen toimintamallia kehitetään ja siitä on tarkoitus tehdä osa kaupungin jatkuvaa toimintaa.

 

Tavoitteena yhdessä tekeminen

Osallistuvan budjetoinnin kautta on tarkoitus löytää tekoja, jotka voitaisiin toteuttaa kaupungin ja kaupunkilaisten yhteistyönä. Kokeilun toisessa vaiheessa tehdyistä ehdotuksista valitaan toteuttamiskelpoiset ideat, joita jatkojalostetaan yhteisissä työpajoissa eri sidosryhmien edustajien kanssa.

– Työpajat järjestetään elokuussa ja niihin voi ilmoittautua mukaan jo toukokuun ideointivaiheessa. Lisäksi kutsumme työpajoihin osallistujia eri sidosryhmistä. Tavoitteena on löytää yhteistoimintaa, jossa kaupungilla on koordinoiva ja mahdollistava rooli. Arktinen kotikaupunki tehdään yhdessä, Mäntylä jatkaa.

Työpajoissa hyödynnetään palvelumuotoilun ja Varhaisen Avoimen Yhteistyön toimintamalleja. Kokeilusta tehdään tulevan talven aikana myös gradututkimus, jossa tarkastellaan palvelumuotoilun toimivuutta osallistuvassa budjetoinnissa.

Yhteiskehittämisen jälkeen edelleen työstetyt teot tuodaan äänestettäväksi. Äänestämään pääsevät lapset ja nuoret koulupäivien yhteydessä sekä Korkalovaaran asukkaat asukasyhdistyksen kautta. Eniten ääniä saaneet teot toteutetaan vuoden 2023 aikana.


Osallistuvan budjetoinnin vaiheet pähkinänkuoressa

  • Ideointivaihe 2.5.-31.5.
  • Yhteiskehittäminen 8.8.-31.8.
  • Äänestäminen 12.9.- 30.9.


Äänestysvaiheen jälkeen eniten ääniä saaneet teot viedään osaksi vuoden 2023 talousarvioesitystä, jonka hyväksyy lopulta valtuusto.

Osallistuvan budjetoinnin etenemistä voi seurata kaupungin verkkosivujen kautta osoitteessa rovaniemi.fi/osallistu.

Jaa sivu