Monitoimitalon toteuttaminen kiinnosti rakennusliikkeitä

Julkaistu 5.9.2022 14:00

Tilajaosto kokoontui 2.9.2022. Tilajaosto käsitteli Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaara -monitoimitalon toteuttajaehdokkaiden valintaa hankinnan seuraavaan vaiheeseeen.

Rovaniemen kaupungin tilajaosto päätti tänään kokouksessaan valita kaikki ilmoittautuneet toteuttajaehdokkaat Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaara -monitoimitalohankinnan neuvottelumenettelyn seuraavaan vaiheeseen. Toteuttajaehdokkaita ilmoittautui määräaikaan mennessä viisi, ja ne kaikki täyttivät hankintailmoituksessa edellytetyt soveltumusvaatimukset. 
Hankkeen lopullinen toteuttaja valitaan hankinnan seuraavien vaiheiden jälkeen myöhemmin syksyllä. 
 
Toteuttajaehdokkaat (päätoimija) ovat:
- Hartela Oy Pohjois-Suomi Oy 
- NCC Suomi Oy
- Oulun Rakennusteho Oy
- Skanska Talonrakennus Oy ja
- YIT Suomi Oy
 
Rovaniemen kaupunki toteuttaa Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaara -monitoimitalohankkeen yhteistoiminnallisella toteutusmuodolla, jossa hankkeen toteuttajaksi valittava toteuttaa yhdessä tilaajana toimivan Rovaniemen kaupungin kanssa suunnitelmat ja rakentaa hankkeen. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan uudisrakennus vuosien 2023-2025 aikana ja vuoden 2026 kesän loppuun mennessä peruskorjataan pienten koulu ja urheilukenttä laajennetaan lähiliikuntapaikaksi.
 
Linkki Tilajaoston 2.9.2022 kokouksen pöytäkirjaan.

Lisätietoja:
Tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala p. 050 569 8655
Erityisasiantuntija Janne Alkki p. 040 678 6145
Tilajaoston puheenjohtaja Päivi Alaoja p. 040 506 7411 
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi