• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Myydään tontteja

28.2.2013 12:30

ROVANIEMI




MYYDÄÄN TONTTEJA

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuinkerrostalotontin (Kiertotie 19), asuinkerrostalo- tai rivitalotontin (Pallarintie 41) ja omakotitontin purkukuntoisine rakennuksineen (Kiirunankatu 16). Kiinteistökauppa on teh-tävä kiinteistön Kiirunankatu 16 osalta viimeistään 14.6.2013 ja muiden kiinteistöjen osalta 29.11.2013 mennessä.

Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa merkinnällä ”TONTTITARJOUS” osoitteeseen: Rovaniemen kaupunki / Osviitta, PL 8216, Hallituskatu 7, 96101 Rovaniemi 22.3.2013 klo 15.00 mennessä.

Kaupunki pidättää oikeuden hylätä tehdyt tarjoukset.

Tietopaketteja saa yhteispalvelupiste OSVIITASTA, os. Hallituskatu 7. Lisätietoja myös internet-osoitteesta: www.rovaniemi.fi


ROVANIEMEN KAUPUNKI / MAANKÄYTTÖ