Napapiiri- Nivavaara-Syväsenvaaran monitoimitalon päivitetty hankesuunnitelma hyväksyttiin sivistyslautakunnassa

Julkaistu 29.6.2021 16:53

Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunta hyväksyi 29.6. kokouksessaan Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaaran monitoimitalon päivitetyn hankesuunnitelman sekä liikuntasalin, joka tullaan toteuttamaan hankesuunnitelmassa esitetyn vaihtoehdon B mukaan. Vaihtoehdossa B salin koko mahdollistaa turnausten ja suurten tapahtumien järjestämisen varhaiskasvatuksen, koulun ja iltakäytön lisäksi. Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hankkeelle varataan määräraha talousarvioon vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmiin vuosille 2023-2026. Hankkeen jatkovalmistelu siirretään Tilajaostolle. Lisäksi lautakunta päätti esittää valtuustolle harkittavaksi poistoajan pidentämistä.

Kaupunginhallituksen kokous.jpg

Hankkeen valmistelussa on tarkasteltu hankkeen laajuutta, kustannuksia ja tilojen käytön tehokkuutta elinkaariajattelun näkökulmasta. Hankkeen tilaohjelmaa on tarkennettu oppilasennusteen mukaan ja toimintoja on uudelleen sijoiteltu. Hankesuunnitelmaan on lisätty myös Nivavaaran koulun korjausten kustannukset.

Sivistyslautakunta päätti 22.4.2021 kokouksessaan, että kouluhankkeen valmistelua jatketaan siten, että Nivavaaran nykyinen koulurakennus peruskorjataan ja samalle tontille rakennetaan myös uudisrakennus. Rakennusten väliin tehdään yhdyskäytävä, jotta tilojen välinen kulku helpottuu. Samalla lautakunta päätti, että hankkeen suunnitteluvaiheen nimeksi tulee Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaaran monitoimitalo.

Hankesuunnitelma on päivitetty asiantuntijoiden ja käyttäjäryhmien edustajien kanssa. Lisäksi suunnitteluvaiheen aikana on kuultu oppilaita, huoltajia ja lähialueen asukkaita. Alueen asukkaat ja monitoimitalon käyttäjät pääsevät osallistumaan tilojen sekä rakennuksen piha-alueiden käytön suunnitteluun tarkemmin syksyllä 2021.

– On tärkeää, että hankkeen eteneminen on nyt varmistettu ja perheillä sekä henkilökunnalla on tieto tulevasta. Tällä ratkaisulla koulun väki pääsee terveellisiin ja turvallisiin tiloihin ja Saarenkylän koulualueen oppilassijoittelun ongelmat poistuvat, taustoittaa koulutuksen palvelualuepäällikkö Kai Väistö.

Lähtökohtana yhtenäinen koulupolku esiopetuksesta peruskoulun loppuun

Monitoimitalon toiminnallisena lähtökohtana on taata oppilaalle yhtenäinen koulupolku esiopetuksesta peruskoulun päättövaiheeseen sekä mahdollistaa perheille eri ammattiryhmien palvelut kahden rakennuksen sisällä, joita yhdistää yhdyskäytävä.

Koulurakennus rakennetaan siten, että eri-ikäisten tarpeet ja suuri ihmismäärä huomioidaan. Sisäänkäyntien määrällä ja hyvällä suunnittelulla saadaan kulkeminen turvalliseksi ja sujuvaksi. Koulun kengättömyys lisää viihtyisyyttä ja parantaa sisäilmaa. Rakennukseen tulee pääasiassa suljettuja ja puoliavoimia oppimisympäristöjä.

– Eri-ikäisten toimintaympäristöt suunnitellaan omille alueilleen, jolloin voidaan huomioida käyttäjien erityistarpeet parhaalla mahdollisella tavalla. Suuressa yhteisössä voi siis kokea myös tarvittavaa pienuutta, kertoo hankesuunnitelman koordinoinnista vastaava rehtori Tiina Mölläri.

Nivavaaran koulun puolelle muodostuu niin sanottu pienten lasten koulu, jossa on toimintoja esiopetuksesta 3. vuosiluokkaan. Uudisrakennuksen puolelle on suunniteltu toiminnot 4. vuosiluokasta eteenpäin. Lisäksi hyvinvoinnin tilat, eli nuorisotilat, Meän-huone, kouluterveydenhuollon sekä oppilashuollon tilat sijoitetaan uudisrakennukseen. Kouluravintola sijoitetaan uudisrakennuksen keskiöön, jolloin tila on helposti kaikkien saavutettavissa.

– Rovaniemellä uusien koulutilojen suunnittelussa olennaista on joustavuus ja muunneltavuus. Suuria avoimia oppimisympäristöjä emme ole toteuttamassa. Oppimisen ja riittävän työrauhan turvaamisessa toimivilla koulutiloilla on suuri merkitys. Hankkeessa voidaan myös hyvin huomioida eri ikäisten toimijoiden tarpeet esimerkiksi ulkoilu- ja välituntialueiden sijoittelussa. Lisäksi voimme tehdä yhä luontevampaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen välillä, Kai Väistö kuvailee.

Uudisrakennuksen liikuntasalin osalta oli laadittu kaksi vaihtoehtoa, joista lautakunta teki päätöksen kokouksessaan. Vaihtoehdossa A liikuntatilat olisi suunniteltu varhaiskasvatuksen, koulun ja iltakäyttäjien tarpeisiin. Vaihtoehdossa B otetaan huomioon edellisten lisäksi myös turnausten ja muiden suurempien tapahtumien järjestäminen. Tämä edellyttää muun muassa 700-paikkaisen katsomon rakentamista. Vaihtoehdon B toteuttaminen kustantaa 1,2 miljoonaa enemmän kuin vaihtoehdon A.

Hankkeen (uudisrakennushanke + peruskorjaus) tavoitteellinen hankekoko on 14 340 brm2, josta uudisrakennuksen osuus on 9901 brm2 ja peruskorjauksen 4439 brm2. Rakentamisen investoinnin tavoitehinta arvio on 33,17 milj. € (alv 0%), joka sisältää uudisrakentamisen, peruskorjauksen, alueen parkkipaikka ja liikennealueiden rakentamisen, alueellisten kaukolämpölinjojen siirtokustannuksen ja arvioidun kustannusten nousuvarauksen.

Hankkeen arvioitu kokonaiskustannusarvio on 37,92 milj.€ (alv 0%). Tämä arvio sisältää
edellä mainitun rakentamisen investoinnin, ensikertaisen kalustamisen, urheilukentän laajennuksen ja peruskorjauksen sekä purkukustannukset.

Uudisrakennuksen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kesäkuussa 2023 ja käyttöön uudisrakennus otettaisiin elokuussa 2025. Peruskorjaus on tarkoitus aloittaa uudisrakennuksen valmistuttua kesäkuussa 2025 ja peruskorjaus valmistuisi elokuussa 2026.

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä palveluita

Aiheeseen liittyviä uutisia