Etusivu>Ajankohtaista>Napapiirin asemakaavan muutosehdotus kaupunginhallituksessa 21.8. – hallitus haluaa mahdollistaa nopean jatkokaavoituksen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ajankohtaista
Rovaniemi tiedottaa

Napapiirin asemakaavan muutosehdotus kaupunginhallituksessa 21.8. – hallitus haluaa mahdollistaa nopean jatkokaavoituksen (21.8.2017 18:05)

Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 21.8. Napapiirin asemakaavan muutosehdotuksen ja sen nähtäville asettamisen pääosin kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukaisesti.

Napapiirin matkailualue on yksi Rovaniemen kaupungin tärkeimmistä strategisista painopisteistä. Napapiiri on kansainvälisesti suosittu joulu- ja elämysmatkailukohde.

Alueen erilaiset ohjelmapalvelut ovat kysyttyjä (kuten husky-, poro- ja moottorikelkka-ajelut) ja asiakkaista 95 prosenttia on kansainvälisiä. Kysyntää on erityisesti Pajakylän ja Santaparkin lähellä sijaitseville, helposti saavutettaville ohjelmapalveluille.

Kasvaneen ohjelmapalvelutoiminnan ja liikenteen vuoksi alueen turvallisuustilanne on heikentynyt. Tilannetta heikentää erityisesti se, että auto- ja bussiliikenne sekä kävely sekoittuvat alueella. Alueen läpi kulkee nelostie, jossa erityisesti raskas liikenne kasvaa tulevaisuudessa.

Tilanteen selkeyttämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi vuoksi kaupunki on laatimassa alueelle asemakaavan muutosta ja laajennusta. Asemakaavan tarkoituksena on tutkia ohjelmapalvelujen ja liikenteen tarpeet suunnittelualueella. Muutosalue sijaitsee valtatie 4:n ympäristössä. Turvallisuuden edistämisen ohella kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa matkailupalvelujen toiminnan kehittäminen ja kasvun edellytykset.

Kaavatyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa.

Hallitus haluaa mahdollistaa nopean jatkokaavoituksen


Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 21.8. Napapiirin asemakaavan muutosehdotuksen ja sen nähtäville asettamisen pääosin kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukaisesti.

Muutosalueen eteläpuolinen alue eli valtatie 4:n ja Myllymäentien välinen alue sekä valtatie 4:n ja Lentokentäntien pohjoispuolinen alue muutetaan merkinnälle M (maa- ja metsätalousalue), joka mahdollistaa jatkossa alueen jatkosuunnittelun.

– Alueelle on viime vuosien aikana rakennettu ahkerasti ja sitä halutaan tukea jatkossakin. Poropuiston alueen ja Lentokentäntien puolisten tonttien varaaminen jatkokaavoitukselle sopivat yhteen jo nyt rakennettujen alueiden kanssa. Jatkokaavoitus aloitetaan heti ja toteutetaan kumppanuuskaavoituksena, joten alueet suunnitellaan kaavan puolesta palvelemaan juuri uusien hankkeiden käynnistäjien tarpeita, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala toteaa.

Jo nyt nähtäville asetettavassa kaavaehdotuksessa alueen rakennusoikeus kasvaa nykyisestä noin 70 000 kerrosneliömetristä (kaavaehdotuksen) noin 90 000 kem2:iin. Ohjelmapalveluja varten voidaan rakentaa aikaisemman 6100 kem2:n sijasta noin 11000 kem2:iä. Kokonaisrakennusoikeus lisääntyy noin 24 000 kem2:llä. Kaava mahdollistaa kolmen hotellin rakentamisen sekä useita laajoja mökkialueita.

Kaupunginhallitus päätti äänin 4-6 esittää, että Tähtikujan (ns. Shellin) liittymä säilyy nykyisellään. Kaupunginjohtajan pohjaesityksessä liittymässä olisi sallittu vain etelästä tuleva saatto- ja huoltoliikenne. Kaavakarttaan lisätään siltavaraus kevyelle liikenteelle kaava-alueen eteläiseen osaan nelostien liikennealueen yli.

Kaupunginhallitus haluaa, että kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin liikennevalojen tai kiertoliittymän saamiseksi Lentokentäntien risteykseen. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena voi olla eritasoliittymä tai kiertoliittymä, mutta lopullinen ratkaisu tehdään tiesuunnitelman ja liikenneviraston investointisuunnitelman mukaisesti.

Kaupunginhallitus painottaa myös liikenteen ja kävelijöiden ohjeistuksen (kyltitys) kuntoon laittoa yksityiskohtaisemmassa tiesuunnitelmassa yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

Kaupunginhallitus hyväksyi nähtäville laitettavaan aineistoon liitettäväksi myös Artic Circle Worldin rakennushankkeen (kortteli 5807, tontti 9).

Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot Lapin ELY-keskukselta, Finavialta, Trafilta, Puolustusvoimilta, Lapin liitolta, Napapiirin Vedeltä, Rovakairalta, tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta sekä vapaa-ajanlautakunnalta. Lisäksi kaupunki pyytää Napapiirin osuuskunnan, Rovaniemen Kehityksen, alueen yrittäjien ja toimijoiden sekä Visit Rovaniemen kannanotot. Kaavaehdotuksesta lähetetään tieto kirjeitse niille ulkopaikkakuntalaisille, jotka omistavat alueella maata.

Napapiirin asemakaavamuutos tulee lausuntojen jälkeen vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn, jonka jälkeen asiasta päättää kaupunginvaltuusto.

Lisätietoja:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala, liisa.ansala(at)rovaniemi.fi, p. 044-5777 514 , kaupunginjohtaja Esko Lotvonen, esko.lotvonen(at)rovaniemi.fi, p. 0400-23 1096, kaupunginarkkitehti Tarja Outila, tarja.outila(at)rovaniemi.fi, p. 040-701 2435