Etusivun uutislista

Napapiirin monitoimitalon suunnittelu jatkuu

Julkaistu 2.9.2020 7:40

Uuteen monitoimitaloon tulee tilat yhtenäiselle peruskoululle, kolmelle esiopetusryhmälle sekä nuoriso- ja liikuntapalveluille.

Rovaniemen kaupunki käynnistää uudelleen Napapiirin monitoimitalon hankesuunnittelun koulutuslautakunnan hyväksymän tarveselvityksen mukaisesti.  Valmistelutyöryhmään nimetään elinvoiman ja sivistys- ja hyvinvoinnin toimialan edustajat. 

Työryhmä valmistelee muun  muassa rakentamisprojektin rahoitus- ja toteutustapaa. Työryhmän tulee saada suunnittelun tämä vaihe valmiiksi lokakuun 2020 loppuun mennessä. Rakentamiseen liittyvästä suunnittelusta vastaa Tilapalvelut osana kaupungin konsernipalveluita.

Nivavaaran alakoulussa havaittiin suunnittelupalveluiden kilpailutuksen jälkeen korjaustarpeita, jotka eivät sisältyneet hankesuunnitelmaan. Kilpailutus keskeytettiin, jotta hankkeessa voidaan paremmin huomioida ilmenneet tarpeet.

Koulujen ja vapaa-ajan palveluiden näkökulmasta tilanne ei ole muuttunut, eli monitoimitalolle on tarvetta edelleen. Tilojen käyttäjien osallisuutta jatketaan yhteisten tapaamisten ja suunnitteluiltojen sekä kyselyiden avulla. Lisäksi erityistä huomiota tulee kiinnittää hankkeen kustannuslaskentaan. 

Monitoimitalon tilaratkaisut suunnitellaan kaikkien käyttäjäryhmien kanssa siten, että palvelutarpeen muutoksiin voidaan reagoida muuttamalla tiloja tarvittaessa. Uuteen monitoimitaloon tulee tilat yhtenäiselle peruskoululle, kolmelle esiopetusryhmälle sekä nuoriso- ja liikuntapalveluille.
 

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia