Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Haettavana nyt>Nuorisovaltuuston oppilaskuntatuet haettavana
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Päättyneet haut

Nuorisovaltuuston oppilaskuntatuet haettavana 

Tuki on tarkoitettu alakoulujen, yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppilaskunnille opiskeluviihtyvyyden, ME-hengen ja yhteisen tekemisen tukemiseen.

Oppilaskuntatuki tulee hakea sähköisellä lomakkeella  20.8. klo 16.00 mennessä.  Hakemuksessa tulee perustella hankkeen/toiminnan tarpeellisuus nuorten näkökulmasta.  Nuorisohallitus päättää tukien jakamisesta syksyn ensimmäisessä kokouksessaan.  Oppilaskuntatuen suuruus riippuu jaettavan määrärahan suuruudesta. Pääsääntöisesti 100 euroa on pienin jaettava tuki ja 600 euroa suurin tuki. Tuen suuruuden määräytymiseen vaikuttavat onko kyse alakoulusta, yläkoulusta, yhtenäisestä peruskoulusta vai toisen asteen oppilaitoksesta. Oppilaskuntia tuetaan tasapuolisesti kaikki edellä mainitut seikat huomioiden.

Edellisen toimintakauden tuki tulee raportoida uuden hakemuksen yhteydessä.  Mikäli seuraavana vuonna ei tukea haeta, erillinen raportti toiminnasta tulee toimittaa 20.8. mennessä.  Jos raporttia ei toimiteta, nuorisovaltuusto voi periä myönnetyn tuen takaisin.

Lisätietoja nettisivulta sekä linkki hakulomakkeeseen.