• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Nuorten harrastetuen haku

1.4.2009 13:51

Nuorten harrastetuen haku

Rovaniemen nuorisovaltuusto tukee vuoden 2009 aikana alle 18-vuotiaiden, mutta hakuvuonna 13-vuotta täyttävien nuorten harrastetoimintaa. (Hakuvuonna 18 vuotta täyttävät eivät ole oikeutettuja hakemaan tukea).

Tuen hakijoina voivat olla
- yksittäiset nuoret
- kerhot
- nuorten omat vapaamuotoiset toimintaryhmät ja
- nuorten toimintaa tukevat järjestöt.

Haettavana ovat 50 ja 100 euron (yksittäiset nuoret) sekä enintään 200 euron (ryhmät) suuruiset tuet.

Hakemus löytyy www.rovaniemi.fi/nuva tai palvelupiste Osviitasta, Rovakatu 2.

Tuen myöntämisen yhteydessä otetaan huomioon hakijan saamat muut mahdolliset Rovaniemen kaupungin harrastetoiminnan tukemiseksi myöntämät tuet sekä aiemmin nuorisovaltuustolta saadut tuet.

Hakuaika päättyy 30.4.2009 klo 15.00 mennessä. Hakulomakkeeseen ei tule liittää kuitteja, vaan ne pyydetään lähettämään erikseen päätöksen saapumisen jälkeen. Lisätietoja Anne Luiro, puh. 016-322 6222, 0400-139019, anne.luiro@rovaniemi.fi.

Hakemus toimitetaan allekirjoitettuna osoitteeseen:

Rovaniemen kaupunki/nuorisohallitus
Eeva Kenttälä
PL 8216
96101 Rovaniemi
käyntiosoite: Hallituskatu 7, II krs.

1.4.2009
Rovaniemen nuorisovaltuusto