Etusivu>Palvelut>Kuntainfo>Projektit ja hankkeet>Nuorten ohjaamo – yksilöllistä ohjausta ja tukea nuorille matalan kynnyksen asiointipisteessä
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Päättyneet projektit ja hankkeet

Nuorten ohjaamo – yksilöllistä ohjausta ja tukea nuorille matalan kynnyksen asiointipisteessä


  Aikataulu  1.4.2015 - 31.12.2018 
Kuvaus

EU_ESR-logo-153x142px.jpgRovaniemellä on käynnistynyt 1.4.2015 Nuorten Ohjaamo -hanke alle 29 -vuotiaille nuorille. Rovaniemen kaupunki on hankkeen päätoteuttaja ja osatoteuttajina toimivat Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Nuorten Ystävät ry. Hankkeen aikana ohjaamosta rakennetaan moniammatillinen matalan kynnyksen palvelupiste, mistä nuori saa tukea työhön, koulutukseen, vapaa-aikaan ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Ohjaamoon on helppo tulla; ohjaamolaiset neuvovat ja ohjaavat kaikenlaisia nuoria mutkattomasti ja kokonaisvaltaisesti. Ohjaamon asiakastyöhön ovat tervetulleita mukaan myös nuoren vanhemmat, huoltajat ja kaverit.

VipuvoimaaEU_2014-2020--log.jpgNuoren palvelemisessa painopiste on yksilöllisessä kohtaamisessa tutun ohjaajan kanssa. Työtä tehdään yhteistyössä kumppanuusverkoston kanssa olemassa olevia palveluja hyödyntäen ja uusia kehittämällä yritys- ja järjestösektorilla. Jos nuorta ei välittömästi pystytä auttamaan ohjaamosta käsin, voivat ohjaamon työntekijät toimia nuoren rinnalla kulkijoina toisiin palveluihin ohjattaessa ja niissä asioitaessa. Nuorelle nimetään henkilökohtainen asiakasvastaava, joka selvittää, mitä viranomaisia ja palveluita tarvitaan, jotta nuoren asiat etenevät. Asiakasvastaava voi olla ohjaamon työntekijä, joku palveluverkostoon kuuluva viranomainen tai muu toimija tai nuoren luomuverkoston jäsen kuten oma vanhempi. Ohjaamo -toiminnan keskeisenä ajatuksena on se, että nuori kokee saavansa tuen yhdestä paikasta tutun aikuisen kautta riippumatta siitä, montako viranomaista hänen asioitaan on käsittelemässä.

Ohjaamolaiset ja kumppanit palvelevat kaikkia niitä nuoria, jotka tarvitsevat nopeaa tietoa ja apua tai pidempiaikaista ohjausta yksilöllisiin tarpeisiinsa. Nuoren tarpeet voivat liittyä esimerkiksi terveyteen ja hyvinvointiin, omien vahvuuksien ja taitojen kehittämiseen, sujuvaan arkeen ja asumiseen, raha-asioihin, kuntoutukseen, paperiviidakossa selviämiseen, työhön, kesätyöhön, työ- ja uravalmennukseen, työharjoittelu- tai opiskelupaikkojen ja työelämätaitojen kartuttamiseen tai vaikkapa yrittäjyyden alkutaipaleen asioihin. Erityisesti ohjaamossa tuetaan niitä nuoria, jotka ovat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella. Heidän toimintakykyä ja osaamista pyritään parantamaan sekä kiinnittymistään yhteiskuntaan vahvistamaan. Ohjaamo -toiminnan kautta tehostetaan nuorisotakuun toteutumista eli sitä, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta.            

Ohjaamo -toiminta toteutetaan ELY -keskuksen myöntämällä ESR -rahoituksella. Rovaniemen kaupunki on mukana nuorisotakuun kuntakokeilussa, ja hankkeessa toimitaan kuntakokeilua koskevan lain mukaisesti. Kuntakokeilu on voimassa vuoden 2016 loppuun eli kaksi vuotta hankkeen toiminta-ajasta. Kuntakokeilussa mukana olemisen etu on se, että ohjaamotoiminnassa voidaan hyödyntää NT-typpi -tietojärjestelmää, mihin on pääsy eri viranomaisilla.

Päätösnumero

Hankekoodi S20045

Vastuuhenkilö

vt. kehittämispäällikkö Sanna Mäensivu

Toimijat

Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Nuorten ystävät ry

Yhteyshenkilöt

           
        

Projektipäällikkö Joni Minkkinen p. 016 322 6156

Rovaniemen kaupunki
Nuorten ohjaamo, Pienteollisuustalo (1.krs),
Pohjolankatu 2,
96100 Rovaniemi

Kokonaiskustannukset   

2 103 898€

Rahoitus Ohjaamo -toiminta toteutetaan ELY -keskuksen myöntämällä ESR –rahoituksella (80% nettokustannuksista)
KP: kustannuspaikka ja hankenumero
Hallinnointi

Rovaniemen kaupunki, strateginenhallinto, työllisyyspalvelut

 

  roi_vaakuna_2006