Nyt vahvistetaan Rovaniemen kyläbrändejä ja aktivoidaan kyläläisiä - Sinettäläiset lähtivät nuorten asialle

Julkaistu 10.8.2023 11:43

Kahdeksan Rovaniemen pilottikylää ja kyläryhmittymää otti keväällä 2022 rohkeasti asiakseen parantaa kyliensä viihtyvyyttä sekä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Kehittämisen lähtökohtana ovat kyläläisten todelliset tarpeet ja toiveet. Apuna ja kokoavana voimana tässä työssä on Rovaniemi kylässä -hanke. Kävimme kylässä Sinetässä.

sinettä.jpg
Sinetän kyläyhdistys puheenjohtajansa Mikko Riikolan (oik.) johdolla haluaa saada nuoret mukaan oman kylän kehittämiseen. Jere Heinonen innostui heti, kun kuuli mahdollisuudesta päästä vaikuttamaan ja kehittämään maastopyöräreittiä Sinettään.

Rovaniemen kylillä on lähestytty viihtyvyyden ja hyvinvoinnin kehittämistä erilaisten teemojen kautta. Auttin seutu ja Viirinkylä ovat satsanneet kylätilojen kehittämiseen, Lehtojärvellä ja Songassa on lähdetty kehittämään kylää tarinallistamaan kautta ja Perunkajärvellä sekä Vanttausjärvellä panostetaan kylätapahtumien kehittämiseen.

Rovaniemen keskustasta noin 20 kilometrin päässä sijaitseva Sinetän kylä on ottanut kehittämisen teemaksi nuoret, joille halutaan lisätä kohdennettua toimintaa sekä innostaa samalla kylän nuoria mukaan Sinetän vireään, mutta nuorempaa verta kaipaavaan kyläyhdistystoimintaan.

Yksi kehittämistyöhön mukaan lähteneistä nuorista on Sinetän yläkoulun 8. luokkalainen Jere Heinonen.

- Innostuin heti ideasta, kun koulullamme käytiin tästä kertomassa. Minulla itselläni on vahva halu vaikuttaa asioihin. On hienoa, että nyt halutaan saada myös nuorten ääni kuuluviin. Tarkoituksenahan on keksiä enemmän tekemistä juuri meille, Jere sanoo.

 

Maastopyöräreitille odotetaan vihreää valoa

Ensimmäisenä järjestettiin nuorten raadille äänestys siitä, mitä tekemistä he toivoisivat. Idealistalle nousi 10 aktiviteettia, joista lopulta totettumiskelposimmaksi valikoitui elämyksellinen maastopyöräilyreitti. Muodoiltaan sopivan haastavat ja nuorten ajatuksiin istuvat maastotkin löytyivät.

- Harrastan talvisin moottorikelkkailua ja kisailen vintage-sarjassa, joten itselläni on kyllä hyvää asiantuntemusta tulevan reitin suunnitteluun, Jere uskoo.

Parhaillaan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Riikola käy neuvotteluja maanomistajien kanssa reitin toteuttamisesta.

- Kaavailemamme reitti kulkee pääsääntöisesti yksityisten mailla. Olemme olleet keväällä ensimmäisen kerran maanomistajien kanssa yhteyksissä ja tällä hetkellä neuvotteluja jatketaan. Mikäli vihreää valoa saadaan, on vuorossa rahoituksen haku, Riikola kertoo.

Mikko Riikola on itse muuttanut Sinettään perheineen Lempäälästä vuonna 2018. Yksi paikkakunnan vetovoimatekijä oli se, että Sinettään oli tuolloin juuri valmistunut uusi päiväkoti. Perheessä on nyt 3-, 5- ja 7-vuotiaat lapset, jotka innostavat häntä kotikylän kehittämistyöhön.

- Sinetässä on hyvä elää. Tänne muuttaa jatkuvasti uusia lapsiperheitä. Mikäli olisi vapaita tontteja muuttoliike olisi varmasti aktiivisempaa. Kylillä on vetovoimaa!

Mikä Rovaniemi kylässä?

Hankkeen tarkoituksena on lisätä kyläläisten kyvykkyyttä ja osaamista, jotta he voivat entistä paremmin kehittää kyläpalveluja, -toimintoja, -tapahtumia ja -tiloja. Samalla vahvistetaan myös kyläbrändejä ja lisätään kylien markkinointiosaamista. Lisäksi yhdessä kaikkien kylien ja kaupungin kesken rakennetaan yhteistyömallia, jotta kylien yhteinen kehittäminen toimisi jatkossa entistä paremmin.

Kyläkohtainen kehittäminen

Kyläyhdistysten aktiivit ovat ottaneet isoa roolia harteilleen kyläkohtaisen kehittämisen mahdollistamisessa ja edistämisessä. Tarpeita ja toiveita on lähdetty kartoittamaan jokaisessa kylässä laajasti muun muassa kyläkyselyiden ja osallistavien työpajojen myötä. Tätä laajempaa näkemystä on hyödynnetty kaiken tekemisen pohjana käytännön toimista aina kylän brändiin ja markkinointiinkin.

Mukana hankkeessa ovat Auttin seutu, Lehtojärvi, Meltaus-Patokoski, Perunkajärvi, Sinettä, Sonka, Vanttausjärvi ja Viirinkylä. Rovaniemeläinen muotoilutoimisto Arctic Factory toimii hankkeen operaattorina yhteistyössä Rovaniemen kaupungin alueellisten palveluiden sekä kylien kehittämisjaoston kanssa.

Lue lisää hankkeesta: https://www.roikylat.fi/rovaniemi-kylassa-hanke/

Hankkeen rahoittajana toimii Peräpohjolan Leader ry
www.perapohjola.fi