Ohjeet asunnontarkastusta pyydettäessä

Julkaistu 20.12.2016 10:00

Terveydensuojelulain mukaan asunnon sisäilman tulee olla puhdasta eivätkä lämpötila, kosteus, melu, ilmanvaihto, haju, pöly, valo, säteily, mikrobit ja muut tekijät saa aiheuttaa terveyshaittaa. Asunnontarkastusta voi pyytää asukas, kiinteistön omistaja tai muu asianomainen. Tarkastuksesta ilmoitetaan aina kiinteistön omistajalle.

Tarkastus on maksuton.

Tarkastuksen suorittava viranhaltija päättää tarkastuksen perusteella mahdollisista mittauksista ja muista tutkimuksis-ta. Tutkimuksista peritään maksu kiinteistönomistajalta.

Tarkastuksen perusteella voidaan antaa korjausmääräyksiä. Korjausvelvoite annetaan sille, jonka menettely, toimenpide tai laiminlyönti on syynä epäkohtaan.

Tämän lomakkeen käyttö ei ole välttämätöntä, mutta sen käyttö helpottaa asian selvittämistä.

Lomaketta täytettäessä

1. Asunnontarkastuksen pyytäjä

Voi olla asukas, kiinteistön omistaja tai muu asianomainen. Merkitään pyytäjän nimi, puhelin ja osoite.
Jos haluatte, että asiointi voi tapahtua sähköpostitse, merkitkää sähköpostiosoite.

2. Tarkastettava asunto

Tarkastettavan kohteen asukas- ja osoitetiedot

3. Kiinteistön omistaja ja isännöitsijä

Kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiöissä merkitään yhtiön nimi ja isännöitsijän tai muun yhteyshenkilön nimi yh-teystietoineen.

4. Vuokra-asunnon yhteydessä ilmoitetaan vuokraisännän nimi.

5. Rakennuksen ja asunnon kuvaus

Merkitään minkä tyyppisestä rakennuksesta on kysymys, miten ilmanvaihto ja raittiin ilman (korvausilman) saanti on järjestetty sekä asunnon pinta-ala, huoneiden lukumäärä ja rakennusvuosi.

6. Ongelman kuvaus

Rastitetaan havaitut puutteet. Hajujen osalta voi ilmoittaa tarkemman kuvauksen. Kohdassa tarkempi kuvaus / muuta tarkennetaan havaittuja puutteita tai ilmoitetaan muista havainnoista. 
Älä ilmoita terveystietoja tällä lomakkeella.

8. Liitteet

Asiaan liittyvä muu materiaali (olemassa olevat tutkimukset, lääkärintodistukset, lausunnot, nimilistat yms.) voi laittaa liitteinä. Muista luetella.

9. Onko asiasta ilmoitettu kiinteistön omistajalle tai isännöitsijälle?

Ensisijaisesti asiasta otetaan yhteyttä kiinteistön omistajaan (isännöitsijään). Kohtaan kirjataan suoritetut toimenpiteet ja miksei niistä ole ollut hyötyä.
Ellei asiasta ole oltu yhteydessä kiinteistön omistajaan tai isännöitsijään, selvitetään miksi ei.