Osallistuva budjetointi jatkuu Rovaniemellä yhteisillä kehittämistyöpajoilla 24.8. ja 1.9.

Julkaistu 12.8.2022 9:45

Rovaniemen kaupunki aloitti keväällä 2022 osallistuvan budjetoinnin kokeilun, joka jatkuu elo-syyskuussa yhteiskehittämisen työpajoilla. Työpajoihin ovat tervetulleita kaikki lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä Korkalovaaran kehittämisestä kiinnostuneet!

Henkilö täyttää kyselyä tabletilla.

Rovaniemen osallistuvan budjetoinnin kokeilu jatkuu kahdella yhteiskehittämisen työpajalla 24.8. ja 1.9.2022. Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset pääsevät mukaan yhteisten varojen käytön suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Kokeilussa etsitään yhteensä 30 000 euron edestä yhteisiä tekoja kahteen teemaan: 1) lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen ja 2) Korkalovaaran asuinalueen kehittäminen.

Työpajoissa valitaan ideointivaiheen ehdotuksista ne, joista tehdään konkreettiset toimenpide-ehdotukset. Nämä toimenpide-ehdotukset viedään syksyn aikana äänestettäväksi koululaisille sekä korkalovaaralaisille. Äänestyksen kautta valitut teot viedään osaksi kaupungin ensi vuoden talousarviota.

Työpajat järjestetään Alaruokasen talolla klo 16.30-19.30, osoitteessa Valtakatu 8. Mukaan toivotaan kaupungin henkilökunnan lisäksi mm. järjestöjen edustajia, yrittäjiä, rovaniemeläisiä lapsia ja nuoria sekä korkalovaaralaisia. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Työpajoihin voi ilmoittautua 21.8. mennessä tämän uutisen lopussa olevan linkin kautta.

 

Ideointivaiheesta 40 ehdotusta jatkotyöskentelyyn

Osallistuvan budjetoinnin ideointivaihe toteutettiin toukokuussa avoimella verkkokyselyllä. Kyselyyn saatiin yhteensä 64 vastausta, jotka sisälsivät lukuisia ehdotuksia niin lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseksi kuin myös Korkalovaaran asuinalueen kehittämiseksi.

Yhdistämällä samankaltaiset ehdotukset saatiin yhteiskehittämiseen yhteensä 40 erilaista ideaa. Näitä ideoita työstetään eteenpäin elo-syyskuun työpajoissa.

– Ehdotuksia tuli odotuksiimme nähden runsaasti. Aiheet vaihtelivat lastenhoitajien määrän lisäämisestä yhteisiin tapahtumiin ja ulkoliikuntapaikkoihin. Suosituin ehdotus koski frisbeegolf-ratojen lisäämistä sekä Korkalovaaraan että muualle Rovaniemen alueelle, kertoo osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntija Katja Mäntylä Rovaniemen kaupungilta.

Kaikki jatkotyöstöön muotoillut ehdotukset ovat luettavissa tämän uutisen liitteenä olevasta tiedostosta.

Jaa sivu