Ounasrinteen koululle tunnustus matemaattis-luonnontieteellisen ja teknologisen opetuksen kehittämisestä

Julkaistu 28.12.2023 13:05

Arvioitavat osa-alueet olivat pedagogiikka, osaaminen, oppimisympäristöt, verkostot ja johtaminen.

Rovaniemeläiselle Ounasrinteen peruskoululle on yhtenä Suomen 16 koulusta myönnetty LUMA/STEAM-sertifikaatti. Sertifikaatti myönnettiin matemaattis-luonnontieteellisen ja teknologisen opetuksen systemaattisesta kehittämisestä. Arvioitavat osa-alueet olivat pedagogiikka, osaaminen, oppimisympäristöt, verkostot ja johtaminen.

“Sertifikaatti on tunnustus koulumme vahvuudesta ja osaamisesta matemaattis-luonnontieteellisessä ja teknologisessa opetuksessa. Se rohkaisee meitä jatkamaan innostavan ja innostuneen oppimisympäristön
kehittämistä”, sanoo Ounasrinteen koulun rehtori Mari Vuorisalo. 

Sertifikaatin myönsi Lapin yliopiston LUMA-keskus Lappi. 

Sertifikaatin tarkoitus on antaa koululle mahdollisuus tarkastella systemaattisesti toimintakulttuuriaan ja kehittää sitä haluamalleen tasolle. Sertifikaatissa on kolme tasoa. Ounasrinteen peruskoulu ylsi tasolle kaksi eli toisiksi ylimmälle tasolle. 

Sertifikaatti on Teknologiateollisuus ry:n, Tampereen, Oulun ja Turun kaupunkien sekä Oulun yliopiston yhteistyönä laatima ja toteuttama työkalu suomalaisten peruskoulujen matemaattis-luonnontieteellisen ja teknologisen opetuksen itsearviointiin ja kehittämiseen. Koulujen sertifioinnista vastaa LUMA-keskus Suomi.