Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Ounasvaaran uuden uimahallin suunnittelu etenee
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Ounasvaaran uuden uimahallin suunnittelu etenee

24.9.2018 12:31

Rovaniemen kaupungin uuden uimahallin suunnittelu Ounasvaaralle on edennyt aikataulun mukaisesti. Hallin yleissuunnittelu on valmistumassa.

uimahalli.jpg

Rovaniemen kaupungin uuden uimahallin suunnittelu Ounasvaaralle on edennyt aikataulun mukaisesti. Hallin yleissuunnittelu on valmistumassa.

Yleissuunnittelussa on mm. tehty tutkimuksia ja mittauksia, sovittu suunnitelmien hyväksymis- ja yhteensovitusmenettelyt sekä täsmennetty uimahallin laadulliset elinkaari- ja käyttöikätavoitteet. Lisäksi on määritelty sähkö-, tele- ja turvajärjestelmät, LVIA-tekniset ja palotekniset järjestelmät sekä näiden tilavaraukset. Vedenkäsittelyjärjestelmä on valittu. Myös mm. kaupunkikuvalliset ja ympäristövaikutukset on tarkistettu. Energiaratkaisuista tehdään selvitys nykyisen jäähallin ja uuden uimahallin välillä. Selvitystyössä haetaan energiataloudellisinta ratkaisua kokonaisuus huomioon ottaen.

Seuraavaksi alkaa hallin toteutussuunnittelu. Suunnittelu kestää huhtikuulle 2019. Suunnitelmat tehdään valtuuston päätöksen mukaisesti Ounasvaaralle sijoitettavalle uimahallille. Uimahallin perustamiskustannukset tarkennetaan vielä lokakuussa. Tämänhetkinen hinta-arvio on 23,15 miljoonaa euroa. 

Ounasvaaran uutta uimahallia suunnitellaan asukkaiden liikuntapaikaksi, ja valmistuessaan se parantaa merkittävästi kaupunkilaisten uintimahdollisuuksia. Samalla se tukee Ounasvaaran alueen muita liikunta- ja koulutustoimintoja. Uudessa hallissa ja sen 8-rataisessa ja 50 metriä pitkässä altaassa voidaan järjestää myös kansallisia uintikilpailuja. Hallissa, sen tilaratkaisuissa ja liikennejärjestelyissä otetaan huomioon myös erityisryhmät.  

Rovaniemen kaupunginhallituksen muodostama ohjausryhmä käsitteli 21.9.2018 uuden uimahallin suunnittelutilannetta ja Vesihiiden kuntoarviota. Valtuuston on tarkoitus päättää Ounasvaaran uimahalli-investoinnin rahoituksesta sekä aikataulusta osana ensi vuoden talousarviota ja taloussuunnitelmaa 2020–2021. Kaupunginjohtaja antaa talousarvioesityksensä 22.10.2018.

 

Näin Ounasvaaran uimahallihanke on edennyt tähän asti:

Marraskuu 2016
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.11. vuoden 2017 talousarvion ja päätti varata kaupunginhallitukselle 500 000 euron määrärahan, josta hallitus voi käyttää tarvitsemansa summan uuden uimahallin suunnitteluun.Talousarvioon kirjataan, että kyse on “Ounasvaaralle urheiluopiston yhteyteen rakennettavasta uimahallista”.

Lokakuu 2017
Rovaniemen kaupunginhallitus päätti 9.10. käynnistää uuden uimahallin hankesuunnittelun. Suunnittelussa päätetään selvittää sekä keskustan uimahallin säilyttämismahdollisuuksia että uuden uimahallin rakentamista Ounasvaaralle. 
Hallitus myönsi kiinteistöosakeyhtiö Lappi Areenalle 200 000 euroa uuden uimahallin hankesuunnittelua varten. Samalla todettiin, että hankkeen rahoittamisesta ja investoinnista päättää erikseen valtuusto. 

Marraskuu 2017
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11. vuoden 2018 talousarvion. Kaupunginhallitukselle varattiin talousarvioon 500 000 euron määräraha, josta hallitus voi käyttää tarvitsemansa summan uuden uimahallin suunnitteluun.
Valtuusto päätti, että kiinteistöyhtiö laatii uimahallin hankesuunnitelman vuoden 2018 aikana ja että valtuusto päättää erikseen hankkeen rahoittamisesta ja investoinnista talousarviossa 2019 ja taloussuunnitelmassa 2020–2021.


Maaliskuu 2018
Kaupunginhallitus hyväksyi 12.3. Ounasvaaran uimahallin hankesuunnitelman, jonka mukaan uimahallin kustannusarvio on noin 22 miljoonaa euroa. Hallitus päätti esittää valtuustolle, että hankesuunnittelun pohjalta aloitetaan uimahallin tarkempi suunnittelu ja siihen varataan 600 000 euroa vuodelle 2018.
Kaupunginvaltuusto päätti 19.3. käynnistää uimahallin suunnittelun Ounasvaaralle ja varaa suunnitteluun kuluvalle vuodelle 600 000 euroa. Kaupunginvaltuusto päätti, että rakentamiseen tarvittavat määrärahat tarkennetaan ja varataan talousarviossa 2019 ja taloussuunnitelmassa 2020–2021.
Valtuusto linjasi myös, että hankesuunnittelua uimahallin sijoittamisesta Ounasvaaralle jatketaan sillä perusteella, että myös keskustassa säilyy perustasoinen halli, joka sisältää 25 metrin altaan. Keskustassa sijaitsevan Vesihiiden korjaussuunnittelu jatkuu omana hankkeenaan. 


Kesäkuu 2018

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.6., että kaupunki solmii Napapiirin Energian ja Veden kanssa sopimuksen kunnallistekniikan siirrosta mahdollisen uimahallin tieltä. Kunnallistekniikan siirron hinta on 550 000 euroa. Jos uimahalli ei toteudu, kaupunki sitoutuu maksamaan kustannukset. Hallihankkeen toteutuessa summa tulee osaksi hankkeen kokonaiskustannuksia. 

 
Aiemmat Rovaniemen uimahalleja koskevat tiedotteet löytyvät osoitteesta https://www.rovaniemi.fi/fi/Ajankohtaista/Uimahallihanke 

Uimahalliasiaa käsitellään myös Rovaniemen uimahallihankkeen Facebook-sivulla