Päätöksenteon tärpit kuluvalle viikolle: luonnonsuojelualueen perustaminen, Kivikankaan ja Mäkirannan päiväkotien kohtalo, Arktikumin lipunhintojen korotukset

Julkaistu 23.1.2024 9:37

Alla on poimintoja asioista, joiden ääreen Rovaniemen päättäjät kokoontuvat kuluvan viikon varrella.

päiväkoti.jpg
Rovaniemen kaupungissa tehdään kuluvalla viikolla useita poliittisia päätöksiä. Alla on poimintoja asioista, joiden ääreen päättäjät kokoontuvat viikon varrella.


Luonnonsuojelualueen perustaminen Pöyliöjärven rannalle

Tiistaina 23.1. kokoontuva tekninen lautakunta käsittelee luonnonsuojelualueen perustamista kaupungin maille Pöyliöjärven etelärannalle. Kohteessa on muun muassa runsaasti harvinaisia suotyyppejä, kuten rantaluhtia, jotka ovat arvokkaita elinympäristöjä. Lisäksi alueella on muun muassa kosteikkopainanteita, puron- ja ojanvarsia ja maatihkupintoja, joiden kasvillisuus korreloi arvokasta elinympäristöä. Lautakunnan hyväksyntä tarvitaan, jotta kaupunki voi hakea suojelupäätöstä Lapin ely-keskukselta. 

Teknisen lautakunnan käsittelyssä on myös asemakaavamuutos, jonka myötä Lampelan McDonald’sin viereen muodostuisi uusi liiketontti. Lisäksi lautakunta käsittelee Vanhan torin maanvuokrasopimuksen uusimista, mikä mahdollistaisi kioskitoiminnan ja luistintenvuokrauksen Vanhalla torilla myös jatkossa. 


Kivikankaan ja Mäkirannan päiväkotien kohtalo

Rovaniemen kaupunki päätti viime vuoden lopussa, että päiväkodit siirtyvät yksityisiksi palvelusetelipäiväkodeiksi. Kaupunki ei kuitenkaan saanut määräaikaan mennessä yhtään hakemusta yrittäjiltä. Näin ollen perjantaina kokoontuvalle sivistyslautakunnalle esitetään, että päiväkodit säilyisivät kunnallisina. 


Arktikumin lipunhintojen päivitys

Torstaina kokoontuva hyvinvointilautakunta käsittelee muun muassa Arktikumin lipunhintojen päivitystä. Lautakunnalle esitetään, että aikuisten lipun hinta nousisi 20 euroon (ennen 18 euroa) ja opiskelijoiden/eläkeläisten lipun hinta 15 euroon (ennen 11 euroa).

Perusteena korotukselle on yleinen kustannustason nousu sekä vuodelle 2025 toteutettava näyttelyuudistus. Verkosta liput voi ostaa hieman edullisemmin. 


Lisätietoa päätöksentekoon tulevista asioista saat verkosta

Kaikki teknisen lautakunnan, sivistyslautakunnan ja hyvinvointilautakunnan käsittelyyn tulevat asiat löytyvät esityslistoilta kaupungin verkkosivulta (linkit alla). 

29.1. alkavalla viikolla kokoontuvat kaupunginhallitus, elinvoimalautakunta, ympäristölautakunta ja lapsi- ja lapsiperheneuvosto. Myös näiden esityslistat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.