Päätöksenteon tärpit: tornihotellin kaava, Kaukon koulu jatko, parkkisakot, kaupungin toimintaa linjaavat ohjelmat

Julkaistu 18.3.2024 13:50

Pysäkointivirhemaksun korotuksella pyritään hillitsemään virheellistä pysäköintiä.

Arina skybar.png
Arinan tornihotelliin yläkerrokseen on suunniteltu baaria. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy (Arina)
Rovaniemen kaupungissa päätetään kuluvalla viikolla muun muassa seuraavista asioista: 


Tornihotellin ja sen korttelin kaava

Rovaniemen kaupunki on saanut palautteita Rovaniemen keskustaan suunnitellun tornihotellin ja sen korttelin asemakaavaluonnoksesta. Kaavan jatko tulee teknisen lautakunnan käsittelyyn tiistaina 19.3., jonka jälkeen asiaa käsittelee kaupunginhallitus. Jos asia etenee suunnitellusti, kaupunginhallitus laittaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Tällöin kuntalaiset voivat jättää kaavasta muistutuksia. Asemakaavasta päättää lopulta kaupunginvaltuusto. Lisätietoa lautakunnan esityslistalta: teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat


Pysäköintivirhemaksu 60 euroon koko Rovaniemellä

Rovaniemen kaupunki haluaisi korottaa pysäköintivirhemaksun 60 euroon koko Rovaniemen kaupungin alueella. Tällä hetkellä maksu on keskusta-alueella 50 euroa ja muualla 40 euroa. Korotuksella pyritään hillitsemään virheellistä pysäköintiä. Kaupunkilaisilta tulee säännöllisesti palautetta väärin pysäköidyistä ajoneuvoista nimenomaan kaupungin laita-alueilla.

Asiaa käsittelee tekninen lautakunta tiistaina 19.3. Esityksen mukaan lautakunta esittäisi korotusta sisäministeriölle. Lisätietoa lautakunnan esityslistalta: teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat


Kaukon koulun jatko ja varhaiskasvatuksen palveluseteli

Keskiviikkona päättäjien pöydällä on muun muassa Kaukon koulun jatko ja varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon nosto. Näitä käsittelee sivistyslautakunta. Lisätietoa aiemmin julkaistussa tiedotteessa: Sivistyslautakunta käsittelee Kaukon koulun jatkoa ja varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon nostoa 


Kaupunginhallituksessa isoja teemoja

Maanantaina 18,3. kokoontuva kaupunginhallitus käsittelee muun muassa maankäyttöön ja asumiseen liittyviä, kaupungin toimintaa linjaavia ohjelmia. Lisätietoa aiemmin julkaistussa tiedotteessa: Kaupunginhallitus käsittelee asumista ja maankäyttöä, hankintoja sekä elinvoiman kasvua ohjaavia ohjelmia

Kokouksessa tehtävistä päätöksistä julkaistaan tiedote kokouksen jälkeen osoitteessa rovaniemi.fi.