Etusivu>Asiointi>Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta Arctic Race Rovaniemi ry
Valtion kuulutukset

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta Arctic Race Rovaniemi ry

11.2.2019 12:00

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

KUULUTUS PÄÄTÖKSESTÄ

11.2.2019

LAPELY/311/2019
ASIA Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 11.2.2019 päätöksen ympäristön­ suojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee Pellon ja Ylitornion kuntien sekä Rovaniemen kaupungin alueella 16.3.2019 järjestettävää moottorikelkkaenduron SM­ osakilpailua.


ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Arctic Race Rovaniemi ry/ Arce ry Jäämerentie 6 B
96200 Rovaniemi

yhteyshenkilö:
Henry Killström puh. 040 745 6684, arcticracery@gmail.com


ASIAKIRJOJEN JA KUULUTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

Päätös on kuulutusaikana nähtävillä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla Osviitassa, osoitteessa Koskikatu 25, 2 krs, 96100 Rovaniemi, Pellon kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Kunnantie 4, Pello, Ylitornion kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Alkkulanraitti 55, Ylitornio ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen asiakaspalvelussa, osoitteessa Hallituskatu 3 B, Rovaniemi.

Kuulutus pidetään nähtävillä 13.3.2019 virka-ajan päättymiseen saakka em. ilmoitustauluilla.

VALITTAMINEN
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirja liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon viimeistään 13.3.2019 ennen virka-ajan päättymistä. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta löytyvät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Vaasan hallinto-oikeuden postiosoite on PL 204, 65101 VAASA, käyntiosoite Korsholman­ puistikko 43 ja sähköpostiosoite vaasa.hao@oikeus.f.i

Ympäristönsuojelulain 97 §:n mukaisesti valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta­ alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELV-keskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella, kunnalla sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.


LISÄTIETOJA
Lisätietoja päätöksestä antaa ylitarkastaja Maria Pikkupirtti Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus puh. 0295 037 279 tai sähköpostitse maria.pikkupirtti@ely-keskus.fi.

Kuulutus on julkpanotodistuksella varustettuna palautettava Lapin ELY-keskukselle nähtävilläolojan päätyttyä 
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060
www.elv-keskusf.i/lappi 96101 Rovaniemi