Etusivun uutislista

Perhekyselyn tulokset julkistettu: rovaniemeläisissä perheissä voidaan pääsääntöisesti hyvin

Julkaistu 7.9.2023 15:30

Huhti-toukokuussa lasten ja nuorten vanhemmille tehdyssä kyselyssä kartoitettiin rovaniemeläisten perheiden hyvinvointia sekä toiveita ja tarpeita toimintaan ja palveluihin liittyen.

Silmälasipäinen pieni tyttö

Huhti-toukokuussa lasten ja nuorten vanhemmille tehdyssä kyselyssä kartoitettiin rovaniemeläisten perheiden hyvinvointia sekä toiveita ja tarpeita toimintaan ja palveluihin liittyen. Kysely toteutettiin Rovaniemen kaupungin, Lapin hyvinvointialueen, järjestöjen ja seurakunnan yhteistyönä ja kyselyyn vastasi huikeat 920 huoltajaa.

Tuloksista käy ilmi, että pääsääntöisesti perheissä voidaan hyvin, mutta 10–12% perheistä vastasi voivansa huonosti tai osittain huonosti. Perheiden hyvinvointiin vaikuttaa vahvasti arjen sujuminen.

Lasten ja vanhempien väliset suhteet ovat kyselyn mukaan hyvät ja lapset voivat vanhempien näkökulmasta hyvin. Esimerkiksi lapsen kasvu ja kehitys sujuu, vanhemmilla on hauskaa lapsen kanssa, he kokevat läheisyyttä lapsen kanssa, yrittävät nähdä asioita lapsen näkökulmasta ja pystyvät rauhoittamaan lasta. Lisäksi koetaan, että toisen huoltajan kanssa ollaan pääosin samoilla linjoilla.

Perheiden arjessa haasteena on vanhempien jaksaminen, tukiverkon puute, arjen kiireisyys, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, taloushuolet sekä vanhempien parisuhdeajan ja liikunnan puute.

Perheet kaipaavat lisää tietoa palveluista

Perheet kaipaavat enemmän koottua tietoa siitä, mitä toimintaa ja palveluja on tarjolla. Eniten tietoa kaivataan maksuttomista ja edullisista harrastuksista, tapahtumista, kerhoista, liikuntamahdollisuuksista ja perheen yhteisestä tekemisestä lasten kanssa. Lisäksi perheet toivovat tietoa mm. varamummoista, läksyavusta ja sairaan lapsen hoitomahdollisuuksista.

Tähän tarpeeseen Rovaniemellä perheiden käytettävissä on monialainen ohjaus- ja neuvontapalvelu Perheinfo, Nuorten info sekä Pyydä apua palvelu. Täältä perheet saavat maksutonta ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden kerhoista, vertaisryhmistä, palveluista sekä vanhemmuutta ja parisuhdetta vahvistavista palveluista. Kysely paljastaa, ettei palvelu ole perheiden tiedossa.

Tukea halutaan selkeästi eniten keskusteluapuna ammattilaiselta – esimerkiksi oma-apuohjelmat ja puhelinpalvelu eivät saaneet juurikaan kannatusta. Ehdotuksena on myös, että ammattilaiset jalkautuvat sinne missä perheet ovat, esimerkiksi kauppakeskukseen.

Kyselyn tulosten julkistamistilaisuus ja ammattilaisten paneelikeskustelu pidettiin 6.9.2023 Mondella. Tilaisuudessa kerrottiin myös, miten toimintaa ja palveluja kehitettiin vuonna 2019 pidetyn kyselyn jälkeen. Tilaisuuden tallenne on nähtävillä 20.9.2023 saakka täällä: https://youtube.com/live/yX6oBRW-Qfc?feature=share

Perhekeskusverkoston ammattilaiset jatkavat tulosten äärellä kehittäen nuorten ja lapsiperheiden toimintaa ja palveluja esimerkiksi työpajatyöskentelyllä vielä tämän syksyn aikana. Iso kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!