Etusivu>Asiointi>Poikkeamislupapäätökset kaavoituspäällikkö 22.5.2020
Kaupungin kuulutukset

Poikkeamislupapäätökset kaavoituspäällikkö 22.5.2020

22.5.2020 12:49

Rovaniemen kaupunki

JULKIPANOLISTA

 

 

 

 

Kaavoitus

 

 

 

 

 

Kaavoituspäällikkö

 

 

 

 

 

Päätöspäivämäärä

Päätöksen antamispäivämäärä

 

 

 

 

22.5.2020

25.5.2020

 

 

 

 

Pykälä Luvan tunnus

§9

 

698-401-32-19

Koskenniskantie 311

Hakija hakee poikkeamislupaa yleiskaavan määräyksistä siten, että saisi rakentaa omistamalleen kiinteistölle uuden omakotitalon, konehallin sekä hevostallin. Uudisrakentaminen toteutetaan maisemallisesti ja rakennushistoriallisesti merkittävän kohteen läheisyyteen.

698-2020-119

§10

 

698-10-261-3

Poutapilvenpolku 6

 

Hakija hakee poikkeamislupaa voimassa olevan asemaakaavan mukaisesta rakennusalasta sekä harjasuunnasta. Tontille on tarkoitus rakentaa uusi omakotitalo sekä autotalli.

698-2020-306


(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 8.6.2020) 

Muutoksenhaku:    

Poikkeamispäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnalta. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta oikaisuvaatimusohjeesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin kaavoituksesta os: Mäntyvaarantien 2. puh. 016/3221

_______________________________________________________________________________________________________