Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Uutisarkisto>Puheenjohtajan kokoaikaisuus ja henkilöstökertomus käsittelyssä 27.5. kaupunginhallituksessa
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Uutisarkisto

Puheenjohtajan kokoaikaisuus ja henkilöstökertomus käsittelyssä 27.5. kaupunginhallituksessa

21.5.2019 16:45

Joen ranta, jossa kukkia. Taustalla jätkänkynttiläsilta.
Kaupunginhallitus käsittelee 27.5. kokouksessaan vuoden 2018 henkilöstökertomusta ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan kokoaikaisuutta toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021. Kaupunginhallitukselle esitetään, että puheenjohtaja toimisi kokoaikaisena luottamushenkilönä koko kaksivuotisen toimikauden. Valtuusto valitsi 20.5. kokouksessaan Liisa Ansalan jatkamaan kaupunginhallituksen puheenjohtajana. 

Kaupungin henkilöstömäärä kasvoi hieman
Henkilöstökertomuksen mukaan kaupungin henkilöstömäärä on noussut vuodesta 2017 42 henkilötyövuodella. Henkilöstömäärä lisääntyi perusturvassa ja sivistyspalveluissa. Muissa tehtävissä henkilömäärä pieneni. Koko vuoden aikana teetetyn työn määrä oli 2929 henkilötyövuotta. Vuoden lopussa voimassa olevia palvelussuhteita oli yhteensä 3099, joista määräaikaisia 683. 

Henkilöstön palkkasumma on kasvanut vuoden 2017 108 miljoonasta eurosta 112 miljoonaan euroon. Muun muassa henkilöstömäärän lisääntyminen sekä virka- ja työehtosopimusten mukaiset keskitetyt palkankorotukset selittävät palkkasumman kasvua. 

Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 15,98 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Erityisesti 61 - 90 päivää kestävät sairauspoissaolot ovat lisääntyneet vuoteen 2017 verrattuna. Sairauspoissaolojen taustalla näkyvät sekä yksilölliset terveysongelmat ja henkilöstön ikääntyminen että suuriin muutoksiin liittyvä epävarmuus ja henkisen kuormittuneisuuden lisääntyminen. Fyysisesti kuormittavilla aloilla tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat suuren osan poissaoloista.

Kaupunki panostaa henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen
Rovaniemi on valtakunnallisesti edelläkävijä dialogisten menetelmien käytössä. Dialogisia menetelmiä on viime vuosina otettu yhä enemmän käyttöön työyhteisötasolla erilaisissa tukea vaativissa tilanteissa ja johtamisen apuna. Lisäksi kaupungissa toteutetaan myös työyhteisösovittelun menetelmiä työyhteisöjen häiriötilanteissa ja henkilöiden välisissä konflikteissa. 

Kaupungin toimialoille on perustettu työhyvinvoinnin ohjausryhmät, joissa työnantajan ja työntekijöiden edustajat yhteistyössä työterveyshuollon ammattilaisten kanssa arvioivat työyhteisöjen tilannetta ja suunnittelevat ennaltaehkäiseviä tai korjaavia toimenpiteitä hyvinvoinnin parantamiseksi. Lisäksi kaupungissa toimii KT Kuntatyönantajien palkitsema työyhteisöjen ensitiimi, jossa moniammatillisesti tartutaan työyhteisöjen ongelmatilanteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt joulukuussa 2018 Hyvää työtä! -henkilöstöohjelman, jonka tavoitteena on parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloja, lisätä kaupungin työpaikkojen houkuttelevuutta sekä tukea henkilöstön muutosvalmiutta. Myös henkilöstötyön käytäntöjä päivitetään työnteon sujuvuuden ja perheystävällisyyden lisäämiseksi.