Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Uutisarkisto>Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 29.1.2020
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Uutisarkisto

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 29.1.2020

28.1.2020 12:05

Rovaniemen kaupunki                                               JULKIPANOLISTA

Rakennusvalvonta

Päätöspäivämäärä                                                    Päätöksen antamispäivämäärä

27.1.2020                                                                  28.1.2020                                       uvan tunnus

_______________________________________________________________________________

tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi

4 §

698-408-36-1 OUNASJOKI
Rakennusluvan 2016-234 voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

698-2020-18

5 §

698-402-2-4 KEMIHAARA
Rakennusluvan 2011-926 voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

698-2020-26

6 §

698-9-9010-6 Teollisuuskylä
Laajennus/ muutos
Myymälää laajennetaan kylmän noutokatoksen puolelle.

698-2020-27

Viimeinen muutoksenhakupäivä  12.2.2020

 _______________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:
Rakennus-, maisematyölupa-, toimenpide- ja purkamislupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta, puh. 016/3221

 

Rovaniemen ympäristölautakunta

Postiosoite:           PL 8216, 96100 ROVANIEMI

Käyntiosoite:        Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI

Sähköpostiosoite  kirjaamo@rovaniemi.fi

Puhelin                 016 3221

Virasto avoinna ma-pe 8.00-16.00