Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Uutisarkisto>Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 8.11.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Uutisarkisto

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 8.11.2019

7.11.2019 7:00

Rovaniemen kaupunki                                               JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta

Päätöspäivämäärä                                                    Päätöksen antamispäivämäärä

6.11.2019                                                                  8.11.2019                                                       Luvan tunnus

Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi

183 §

698-10-250-1 Vennivaara
Uusi rakennus, asuinrakennus ja autokatos/varasto

698-2019-905

Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo

§ 88

698-410-30-6   Sulaoja
Uusi rakennus: Grillikota

698-2018-603

Viimeinen muutoksenhakupäivä  22.11.2019

 ____________________________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:
Rakennus-, maisematyölupa-, toimenpide- ja purkamislupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta
kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä
päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle. 
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät
tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221

 

Rovaniemen ympäristölautakunta
Postiosoite:           PL 8216/ Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Käyntiosoite:        Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Sähköpostiosoite  kirjaamo@rovaniemi.fi
Puhelin                 016 3221
Virasto avoinna ma-pe 8.00-16.00