Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Uutisarkisto>Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 14.2.2020
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Uutisarkisto

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 14.2.2020

13.2.2020 10:00

Rovaniemen kaupunki                                               JULKIPANOLISTA

Rakennusvalvonta

Päätöspäivämäärä                                                    Päätöksen antamispäivämäärä

12.2.2020                                                                  14.2.2020                                                      Luvan tunnus

Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi

9 §

698-1-76-1 Keskusta
Muu muutostyö, Huoneistoremontti.

698-2020-43

Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo

§ 6

698-409-38-19   Rovaniemi
Poikkeamispäätös MRL 72 § 2 mom.
Uusi lomarakennus 50,0 m²

698-2020-9

 Valvontainsinööri Juho Tapio

§ 3

698-406-106-16   Muurola
Rakennelma
:  Maalämpöjärjestelmä

698-2020-44

 Viimeinen muutoksenhakupäivä  28.2.2020

 ___________________________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:
Rakennus-, maisematyölupa-, toimenpide- ja purkamislupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta
kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä
päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta, puh. 016/3221.

Rovaniemen ympäristölautakunta

Postiosoite:           PL 8216, 96100 ROVANIEMI
Käyntiosoite:        Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI
Sähköpostiosoite  kirjaamo@rovaniemi.fi
Puhelin                 016 3221
Virasto avoinna ma-pe 8.00-16.00