Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 3.1.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 3.1.2019

2.1.2019 7:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta

Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
28.12.2018 03.01.2019
Pykälä               Luvan tunnus ____________________________________________________________________________________________________

Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo

§ 162

698-402-461-2 Kemihaara
Poikkeamispäätös MRL 72 § 1 mom

Lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutos asuinrakennukseksi

698-2018-312

Toimistoinsinööri Hannu Kangas

§ 233

698-2-58-8 Veitikanharju
Käyttötarkoituksen muutos

Liikerakennuksen katutasossa olevan kerroksen muutos päiväkotitoimintaan, muutosala 407,0 m².

698-2018-1026

§ 234

698-11-331-3 Pöykkölä
Uusi rakennus
: asuinrakennus/autotalli ja kolme talousrakennusta

698-2017-1010

Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi

§ 159

698-401-60-51 Korkalo
Rakennelma: Maalämpökaivo

698-2018-1027

 Viimeinen muutoksenhakupäivä 17.1.2019 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:
Rakennus-, maisematyölupa-, toimenpide- ja purkamislupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristölauta-
kunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen
antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221

 

Rovaniemen ympäristölautakunta
Postiosoite:          PL 8216/ Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Käyntiosoite:        Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Sähköpostiosoite kirjaamo@rovaniemi.fi
Puhelin                016 3221
Virasto avoinna ma-pe 8.00-16.00