Rekrytointeja: Rovaniemen kaupungin elinvoima- ja työllisyyspalveluissa 14 uutta nimitystä

Julkaistu 26.5.2021 9:45

Rovaniemen kaupungin elinvoima- ja työllisyyspalveluissa on käynnistymässä uusia hankkeita, joihin on rekrytoitu tekijöitä. Kuntakokeilun myötä myös kokonaan uusia tehtäviä on avautunut ja täytetty. Johtoonkiin saadaan uusia kasvoja.

IMG_20210519_135934.jpg
Rovaniemen kaupunki on perustanut elinvoimapalveluihin myös kokonaan uude päällikköviran. Hallintopäällikkönä on aloittanut Samppa Määttä.

Koko toimialaa luotsaavan elinvoimajohtajan nimityksen odotetaan vahvistuvan lähiaikoina Jukka Kujalan siirtyessä Tornion kaupunginjohtajaksi. Rovaniemen kaupungininsinööri Jukka Ylinampa toimii sijaisena kesäkuusta lähtien. Kaupunginhallitus tosin päätti tällä viikolla avata viran uudelleen haettavaksi. Ensimmäisellä hakujaksolla toimialajohtajan virkaa haki 17 hakijaa, joista kuusi haastateltiin. Soveltuvuusarviointi päätettiin toteuttaa kolmelle hakijalle, joista kaksi on peruuttanut hakemuksensa. Virkaa aiemmin hakeneet huomioidaan jatkohaussa.

Rovaniemen kaupunki on perustanut elinvoimapalveluihin myös kokonaan uuden päällikköviran. Hallintopäällikkönä aloittavan Samppa Määtän tehtäviin kuuluu muun muassa toimialan hallinnollisia tehtäviä ja hallintotiimin esimiestehtäviä. Uusi virka tarvittiin, koska elinvoimatoimialan tehtävät ovat lisääntyneet huomattavasti viime syksynä toteutetun organisaatiouudistuksen jälkeen.

- Olen raahelaislähtöinen hallintotieteiden maisteri Lapin yliopistosta. Kaupungin palveluksessa olen ollut vuodesta 2011 saakka. Erityissuunnittelijan tehtäväni ovat liittyneet kuntasuunnitteluun ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Olen ollut keskeisessä roolissa kaupunkistrategian ja hyvinvointikertomuksen laadinnassa sekä vetänyt poikkihallinnollista hyvinvointiryhmää. Toimin lisäksi vuosina 2019-2020 reilun vuoden asiahallinta-, asiakas- ja tietopalvelut -toimintayksikön hallintopäällikön sijaisena, Määttä kertoo.

Työllisyyspuolella paljon rekrytointeja kuntakokeiluun liittyen

Myös Rovaniemen kaupungin työllisyyspalveluissa on tehty useita rekrytointeja. Kunnille on siirtynyt iso vastuu työnhakijoiden palveluista, joten tiimin vahvistuminen on edellytys uuden tehtävän hoitamiselle.

- Työkykyohjelman mukainen hanke auttaa meidän vahvistunutta tiimiämme kehittämään osatyökykyisten työllistymistä sekä työkyvyn tuen mallia yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä KELAn kanssa, kertoo työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu.

Ohjaamon palvelukoordinaattoriksi on valittu Soile Saastamoinen. Hankeasiantuntijaksi on valittu Tuija Holm ja asiakasvastaaviksi on valittu Jenni Imponen, Ainoinkeri Simula, Laura Bojang ja Jaana Hakulinen sekä työhönvalmentajiksi Jouko Lehtoniemi ja Outi Ritvakari.

Aluekoordinaattorina jatkaa Satu Tuovinen, mutta alueellisten palvelujen päälliköksi on nimitetty uusi kasvo, Lapin koulutuskeskus REDUlla pitkään työskennellyt hallintotieteiden maisteri Anne Puroaho. Hän siirtyy tehtävään Rovaniemen koulutuskuntayhtymästä, jossa on viime vuodet vastannut erilaisten koulutustoteutusten suunnittelusta ja toteuttamisesta yrittäjänä toimiville ja yritysten ja julkisyhteisöjen henkilöstölle tai sinne työllistyville.

- Alueellisten palvelujen päällikön virka on monipuolinen yhdistelmä asioiden valmistelua ja toteuttamista sekä kehittämistyötä Rovaniemen kylien ja maaseudun elinvoiman hyväksi yhdessä eri toimijoiden kanssa. On hienoa päästä tekemään työtä Rovaniemen hyväksi, Puroaho pohtii.

Kansainvälisen arktisen muotoilupääkaupungin palvelumallin rakentamishankkeeseen on valittu projektipäälliköksi Taina Torvela, joka on toiminut aiemmin mm. Arctic Design Weekin tuottajana sekä yli 30 vuotta mainostoimistoyrittäjänä ja kaupakäynnin edistämistehtävissä Oulun ja Lapin alueella. Hankkeen projektikoordinaattoriksi on nimitetty Juhani Sallanmaa, joka on työskennellyt yli 20 vuotta matkailu- ja kokousalalla, Visit Rovaniemen palveluksessa vuodesta 2008 lähtien.

Sallanmaa_Juhani.jpg
Juhani Sallanmaa on tehnyt pitkän uran kokousmatkailun parissa. 

Innovaatioita vahvistavan ekosysteemin käynnistyshankkeen projektipäälliköksi on valittu Jari Rinne, joka on viimeksi työskennellyt mm. Lapin yliopiston innovaatiopäällikkönä.

torvela_taina 2.jpg
Taina Torvela on aloittanut työnsä arktisen muotoilupääkaupungin palvelumallin rakentamishankkeen projektipäällikkonä.

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia