Rekrytointeja kaupungissa: Sari Martikainen odottaa ukrainalaisten siirtymistä Rovaniemen kaupunkilaisiksi

Julkaistu 14.3.2023 15:14

Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelujen toimiala on rekrytoinut henkilöstösuunnitelman mukaisesti lisää henkilöstöä alkuvuodesta 2023. Yksi tuoreimmista tulokkaista on kotoutumispalveluiden koordinaattorina aloittanut Sari Martikainen, joka on työskennellyt jo yli 10 vuotta pakolaistaustaisten maahanmuuttajien kanssa. Hänelle työ on mielekästä, koska hän kokee sen merkitykselliseksi.

IMG_4876.jpg
Sari Martikainen tiimeinen odottaa ukranalaisia asiakkaita, sillä he ovat asuneet nyt tarvittavan vuoden päästäkseen kotoutumispalveluiden asiakkaaksi.
- Koen tekeväni tärkeää työtä. On hienoa nähdä kuinka esimerkiksi pakolaistaustaiset ihmiset pääsevät turvaan. He ovat helpottuneita, kiitollisia sekä hyvin motivoituneita oppimaan uuden kotimaan asioita ja kielen, Sari Martikainen kertoo.

Martikainen siirtyi kaupungin sisäisellä siirrolla hoitamaan kotoutumispalvelujen koordinaattorin virkaa näiden palvelujen siirryttyä osaksi elinkeino- ja työllisyyspalveluja.

- Kotoutumispalvelut on kunnille laissa määriteltyjä tehtäviä. Rovaniemikin on jo vuosikymmeniä vastaanottanut pakolaisia, joten meillä on valmiina hyvät, monipuoliset palvelut. Palveluita on kuitenkin tärkeää kehittää huomioiden paremmin muutkin Rovaniemelle muuttavat maahanmuuttajat selittää Martikainen.

Kotoutumispalveluiden tiimi odottaa nyt asiakkaiksi ukrainalaisia, joista vasta ensimmäiset ovat tulossa kaupungin palveluihin asiakkaiksi.

- Pitää olla asunut Suomessa vuoden, jotta voi hakea kotikuntaa ja päästä kaupungin palveluiden piiriin. Valmistaudumme tähän paineeseen, jotta pystymme tarvittaessa tarjoamaan alkuvaiheen kotoutumisen palveluita suurelle joukolle ukrainalaisia. Neuvomme heitä esimerkiksi viranomaisasioiden hoitamisessa. Tarvittaessa tarjoamme neuvoa tulkkatusti asiakkaan omalla äidinkielellä, hän kertoo.

Martikainen tietää, että mitä enemmän kotoutumiseen resurssoidaan ja tehdään työtä huolella, sitä paremmin ihmiset kokevat olevansa osallisia ja kotoutuvat.

- Näen asiakkaissamme motivaation tehdä työtä ja halun oppia. Rovaniemellä on hyvin vastaanotettu ukrainalaiset esimerkiksi työmarkkinoilla. Toivoisin, että nämä mahdollisuudet laajenisivat paremmin myös muille maahanmuuttajille, koska työllistyminen ei ole helppoa. Se on kuitenkin fakta, että Suomi tarvitsee lisää työvoimaa!


Työllisyyspalveluiden resurssit vahvistuvat

Viime vuosina työllisyyspalveluiden tehtäväkenttä on laajentunut merkittävästi johtuen työllisyyden kuntakokeilusta sekä kotoutumispalveluiden siirrosta työllisyysyksikköön. Vahvalle kehittämistyölle on jatkossakin tarvetta kunnan valmistautuessa vuonna 2025 tapahtuvaan työllisyys- ja kotoutumispalveluiden kokonaisvastuuseen.

Rovaniemi vahvistaa työllisyyspalvelujen resursseja vastaamaan kaupunkistrategiassa asetettuja tavoitteita. Elinvoimalautakunta on päättänyt muun muassa jatkaa hankkeissa pilotoitua osatyökykyisten työhönvalmennuspalvelua sekä Osaamo-hankkeessa kehitettyä toimintamallia työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisen edistämiseksi.

- On hienoa, että kaupunki haluaa jatkossakin panostaa työvoiman kohtaannon edistämiseen sekä nuorten ja osatyökykyisten työllistymisen asioihin, iloitsee kaupungin työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu.

Lisää uusia kasvoja: Kaupungininsinööri Janne Alkki

Elinvoimapalvelujen toimialalla on rekrytoitu Rovaniemelle myös uusi kaupungininsinööri. Tehtävässä on aloittanut työnsä Janne Alkki. Pitkän kokemuksen Rovaniemen kaupunkikonsernista ja siten vahvan tuntemuksen kunnallishallinnon toimintaympäristöstä sekä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmästä omaavalla Alkilla on yrittäjätausta. Sen kautta ihmisten ja osaamisen johtamisen ohella myös yhdyskuntatekniikan omistajahallinta nojaa hänen vahvaan kokemukseensa.

- Tuon mukanani entistä osallistavampaa kehittämisotetta, tavoitteellista ja innostavaa toimintakulttuuria sekä ennakkoluulotonta, mutta samalla realistista ja määrätietoista asennetta, Janne Alkki sanoo.

Hän näkee vallitsevan työnteon kulttuurin murroksen ajoittain haasteena, mutta uskoo sen tarjoavan myös erinomaisia mahdollisuuksia luoda uutta työkulttuuria ja uusia toimintamalleja. 

Rekrytointi käynnissä

Erityissuunnittelija: Keskeisimpinä tehtävinä ovat toimialan kehittämistoimenpiteiden määritys ja toteutus sekä luonteeltaan laajojen tai muuten vaativien erillisselvitysten laadinta.
Toimen hakuaika on päättynyt.

Arkkitehti: Tehtäviin kuuluvat vaativien kaavojen valmistelu, suunnittelu ja täytäntöönpano sekä selvitysten ja ohjelmien laadinta. Hakuilmoitus: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/arkkitehti-497429/

Rekrytointiin tulossa 

Ympäristöasiantuntija: Keskeisenä tehtävänä on hoitaa jätehuoltoon, pilaantuneisiin maa-alueisiin ja hulevesiin liittyviä asioita.

20230224_121112.jpg
Janne Alkki on Rovaniemen uusi kaupungininsinööri.