Rovaniemeläisiä joudutaan välillä hoitamaan muissa kunnissa potilasturvallisuuden vuoksi

Julkaistu 17.9.2021 8:07

Sairaalahoito pyritään aina ensisijaisesti järjestämään kotikunnassa.

Julkisuudessa on keskusteltu rovaniemeläisten ikäihmisten siirroista muiden kuntien terveyskeskuksiin. Rovaniemen kaupunki avaa käytännön taustoja tässä tekstissä.

Rovaniemen kaupungin kuntoutussairaala tarjoaa perusterveydenhuollon sairaalahoitoa. Tämä sisältää muun muassa vaativaa kuntoutusta aivoinfarktipotilaille ja isoista leikkauksista toipuville, saattohoitoa ja tavanomaisten infektioiden sekä muiden sairauksien hoitoa. Kuntoutussairaalassamme on 74 sairaansijaa. Tämän lisäksi potilaita voi olla myös niin kutsutuilla ylipaikoilla, mutta tämä on mahdollista vain, jos henkilökuntaa saadaan riittävästi työvuoroihin, jotta potilasturvallisuus voidaan taata. Viime aikoina ongelmaksi on muodostunut erityisesti henkilökunnan saatavuus sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin.

Potilaan sairaalaan ottamisesta ja kotiuttamisesta päättää aina lääkäri, samoin siitä, tarvitaanko erikoissairaanhoitoa tai hoitoa terveyskeskussairaalassa. Rovaniemen kaupunki vastaa perusterveydenhuollon sairaalahoidon järjestämisestä asukkailleen. Kun omat sairaalapaikkamme ovat täynnä, paikka voidaan järjestää tarvittaessa toisen kunnan terveyskeskussairaalasta. Tähän tilanteeseen ei voida soveltaa potilaan valinnanvapautta, kun potilas on jo sairaalahoidossa. Valinnanvapaus ei koske akuuttia hoidon tarvetta. Potilas voi toki kieltäytyä tarjotusta sairaalahoidosta, jolloin hoito pyritään järjestämään muuten esimerkiksi kotisairaalan tai kotihoidon kautta, mutta aina tämä ei ole mahdollista ja potilaalle turvallista.

Sijoittamalla potilaita muidenkin kuntien terveyskeskussairaaloihin turvataan tässä vaikeassa tilanteessa tarvittava hoito laajemmalle potilasjoukolle. Lapin keskussairaala ei voi pidentää potilaiden hoitojaksoja ilman, että se vaikuttaisi esimerkiksi leikkausta odottavien potilaiden hoitoon pääsyyn tai vaikeuttaisi päivystyksestä osastolle tulevien potilaiden hoitoa sairaalassa.

Potilaalle ja omaisille hoidon toteuttaminen toisessa kunnassa voi tuntua hankalalta ja vaikeuttaa vierailuja. Hoitojaksot ovat kuitenkin lyhyitä. Sairaalahoito pyritään aina ensisijaisesti järjestämään kotikunnassa. Jaa sivu