Rovaniemellä alkaa kaksikielinen opetus syksyllä 2022 - hakuaika 24.1.-7.2.2022

Julkaistu 21.1.2022 10:00

Ounasrinteen peruskoululla aloitetaan elokuusta 2022 alkaen laajamittainen kaksikielinen suomi-englanti -opetus. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Rovaniemellä suomi-englanti -opetusta annetaan perusopetuksessa. Opetukseen voivat hakea aloittavat 1. luokkalaiset. Haku on 24.1.-7.2.2022 kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.

Ounasrinne_ulko_talvi3.jpg
Rovaniemellä englanninkielisen opetuksen kysyntä on kasvanut vuosittain. Ensi syksynä sitä on tarjolla Ounasrinteen peruskoululla.

Kaksikieliseen opiskeluun sitoudutaan koko perusopetuksen ajaksi. Opetuksesta annetaan 50 % suomeksi ja 50 % englanniksi. Luokan opetuksesta vastaa kaksi opettajaa “one language - one teacher” -periaatteella.

Kaksikielisen opetuksen luokat 1 - 9 noudattavat oppisisällöiltään samaa opetussuunnitelmaa kuin suomenkieliset luokat. Kaikissa oppiaineissa tulee saavuttaa valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet.

Kaksikielinen opetus on ollut Opetushallituksen (OPH) kehittämiskohde vuodesta 2016 alkaen. Taustalla on Kansalliskielistrategia ja kielten osaamisen lisääminen. Kaksikielisen opetuksen aloittamista tuetaankin OPH:n kehittämisrahoituksella. Rovaniemen kaupungille ja Ounasrinteen koululle on myönnetty tätä valtionavustuksen ajalle 28.5.2021-31.12.2022.

- Kaksikielistä opetusta tarjoaa jo moni kunta kuten Oulu, Kajaani, Kokkola ja Vaasa. Rovaniemellä englanninkielisen opetuksen kysyntä on kasvanut vuosittain. Kaksikielinen opetus mahdollistaa rovaniemeläisille lapsille kaksikielisen, kansainvälisen opiskelun. Lisäksi se tukee Rovaniemen asemaa kansainvälisenä ja monikulttuurisena kaupunkina ja lisää työperäistä veto- ja pitovoimaa, uskoo opetuspäällikkö Jussi Kainulainen.

Kainulaisen mukaan kaksikielisessä opetuksessa oppilas oppii molempia opetuskieliä sujuvasti.

- Tutkimusten mukaan oppimistulokset ovat kaksikielisessä opetuksessa keskimääräistä paremmat tai vähintään samaa tasoa.

Mitä laajamittainen kaksikielinen opetus on?

Kaksikielisen opetuksen luokat 1 - 9 noudattavat oppisisällöiltään samaa opetussuunnitelmaa kuin suomenkieliset luokat. Kaikissa oppiaineissa tulee saavuttaa valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet.

Kaikille yhteistä opetussuunnitelmaa tarkennetaan seuraavilta osin:
- Tuntijako: mitkä aineet opetetaan kohdekielellä (=englanti) ja mitkä opetuskielellä (=suomi)
- Englannin opetuksen kielelliset tavoitteet vuosiluokittain
- Opetuksesta annetaan 50% suomeksi ja 50% englanniksi. Oppiaineiden opetuskieli määritellään opetussuunnitelmassa, osassa aineita opetuskieli voi vaihdella vuosiluokittain.
- Opiskeluun sitoudutaan koko perusopetuksen ajaksi.

Miten laajamittainen kaksikielinen opetus alkaa Rovaniemellä? Miten siihen voi hakea?

- Laajamittaiseen kaksikieliseen opetus aloitetaan Ounasrinteen peruskoululla syksyllä 2022.
- Opetukseen voivat hakea aloittavat 1. luokkalaiset. Haku on 24.1.-7.2.2022 kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.
- Opetus laajenee vuosiluokka kerralla:
Lukuvuosi 2023-24: 1.-2. luokat
Lukuvuosi 2024-25: 1.-3. luokat jne.
- Oppilaaksiotto haun kautta: soveltuvuuskoe ja haastattelu. Kokeeseen ei tarvitse valmistautua etukäteen.


Tutkimus: Monella kielellä Suomen kunnissa, 2017. Selvitys muun laajamittaisen ja suppeamman kaksikielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tilanteesta. LUE TÄSTÄ LINKISTÄ