Rovaniemellä koululuokassa tai päiväkotiryhmässä altistuneita lapsia ei enää aseteta karanteeniin

Julkaistu 20.1.2022 8:02

Opiskelijoita pulpettien äärellä

(20.1. klo 11.30 lisätty tieto, että ohje koskee myös 2. asteen oppilaitoksia. Tiedotetta muokattu kauttaaltaan näiltä osin. Lisäksi lisätty maininta altistuneiden terveysturvallisesta käytöksestä.)

Rovaniemellä 20.1.2022 alkaen koulu- ja päiväkotialtistuksissa lapsia ei enää määrätä karanteeniin. Tämä koskee myös toisen asteen oppilaitoksia eli lukioita ja ammattioppilaitoksia. 

Syynä tähän on se, että kouluissa ja päiväkodeissa altistuneiden joukko on tällä hetkellä niin suuri, että altistuneita ei enää pystytä jäljittämään.

Alaikäisen lapsen huoltajan tai täysi-ikäisen oppilaan on tärkeä ilmoittaa tartunnasta välittömästi koululle tai päiväkodille, ja tartunnan saaneen on jäätävä eristykseen.

Tieto altistumisesta koululuokassa tai päiväkotiryhmässä välitetään ryhmän huoltajille tai täysi-ikäiselle opiskelijalle koulun tai päiväkodin kautta. Altistunutta kehotetaan välttämään tarpeettomia lähikontakteja (esim. harrastustoiminta, kavereiden tapaaminen) viiden vuorokauden ajan ja huolehtimaan terveysturvallisuudesta maskin käytöllä, hyvällä käsihygienialla ja turvaväleillä.

Altistuneen lapsen/opiskelijan testausta kotona suositellaan aamuisin ennen päiväkotiin tai kouluun lähtöä siihen asti, että altistumisesta on kulunut viisi vuorokautta. Kouluun tai päiväkotiin saa mennä vain oireettomana, vaikka kotitesti olisi negatiivinen. Mikäli kotitestin tulos on positiivinen, lapsen/opiskelijan tulee jäädä eristykseen. Eristyspäätöstä ja tartuntatautipäivärahaa varten tarvitaan lisäksi testitulos virallisessa testauspisteessä otetusta koronatestistä.

Päiväkodista voi perheen tilanteen salliessa jäädä pois. Koulusta poissaoloon tarvitaan koulun lupa. Näissä tilanteissa ei kuitenkaan synny oikeutta vanhemman tartuntatautipäivärahaan. 

Terveydenhuolto ohjeistaa erikseen niitä vanhempia, joiden lapsi on ollut aiemman ohjeen mukaisesti karanteenissa ja joilla on tarve karanteenipäätökselle tartuntatautipäivärahan hakemista varten. Kaupunki ohjeistaa myös karanteenissa olleita täysi-ikäisiä opiskelijoita. Kaupunki tiedottaa asiasta tarkemmin lähipäivinä koulujen ja päiväkotien kautta. 

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä palveluita