Rovaniemellä pilotoitiin etsivää kulttuurista vanhustyötä

Julkaistu 7.9.2022 13:20

Etsivä kulttuurinen vanhustyö pyrkii löytämään ennen kaikkea ne ikääntyneet, joiden osallisuutta ja toimintakykyä voitaisiin ylläpitää ja edistää taide- ja kulttuuritoiminnalla.

Rovaniemen kaupungin hallinnoimassa kehittämishankkeessa rakennettiin ja pilotoitiin etsivän kulttuurisen vanhustyön toimintamallia yhteistyössä Seinäjoen ja Espoon kanssa. Toimintamallia pilotoitiin Rovaniemellä keväällä 2022 etäkotihoidon asiakkaille ja kotihoidon toimintaryhmissä. Lisäksi järjestettiin seniorineuvolapäiviä Songassa, Perunkajärvellä ja Vikajärvellä.

Etsivä kulttuurinen vanhustyö pyrkii löytämään ennen kaikkea ne ikääntyneet, joiden osallisuutta ja toimintakykyä voitaisiin ylläpitää ja edistää taide- ja kulttuuritoiminnalla. 

Taidekokemukset toivat asiakkaille iloa, piristystä sekä hyvää oloa päivään ja pitkäksi aikaa eteenpäin. Ne rohkaisivat kokeilemaan, oppimaan ja ylittämään itsensä. Pilotteihin osallistuneiden ikäihmisten antama palaute tuki ulkopuolelta tehtyjä havaintoja. Asiakkailta saatiin prosessin aikana ja sen jälkeen myös erittäin hyvät palautteet. Esitykset ja osallistava taidetoiminta tarjosivat ikäihmisille positiivisia kokemuksia. Lisäksi siitä välittyi taiteen kokemisen subjektiivinen luonne ja moninainen merkitys ikäihmisille. 
 
Etsivän kulttuurisen vanhustyön toimintamalli edistää ikäihmisten toimintakykyä ja osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin. Sen tavoitteena on mahdollistaa ikääntyneen laadukas omannäköinen elämä ja varmistaa kulttuuristen oikeuksien toteutuminen. Kohderyhmänä ovat ne taiteelle ja kulttuurille avoimet yli 65-vuotiaat ikäihmiset, jotka tarvitsevat tukea kulttuuripalveluiden saavuttamiseksi.  
 
Toimintamalli kehitettiin Etsivän kulttuurisen vanhustyön ja kulttuurilähetetoiminnan kehittämishankkeessa vuosina 2021-2022. Hankkeen toteutuksesta vastasivat Aili-verkoston kunnat Rovaniemi, Seinäjoki sekä Espoo ja se oli osa Taiteen edistämiskeskuksen koordinoimaa Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hankekokonaisuutta. 
 
Hankkeesta on tehty julkaisu, jonka ovat kirjoittaneet projektipäällikkö Matti Selin ja kulttuurisen vanhustyön asiantuntija Silva Siponkoski (linkki tämän tekstin alla). 

 

Jaa sivu