Rovaniemellä tavoitellaan Suomen toimivinta kulttuuriekosysteemiä kaikkien toimijoiden yhteistyöllä

Julkaistu 25.2.2021 16:30

Rovaniemen sivistyslautakunta on 25.2. kokouksessaan hyväksynyt uuden kulttuuriohjelman. Kulttuuriohjelma määrittää yhteisen suunnan ja painopisteet sille, miten Rovaniemi esittäytyy kulttuurikaupunkina ja miten kaupungissa tuotetaan kulttuuria tulevaisuudessa. Linjaukset ulottuvat vuoteen 2025 asti. Rovaniemellä ei ole aiemmin julkaistu kulttuuriohjelmaa.

Nuori nainen maalaa taulua.

Rovaniemen kulttuuriohjelmaa on valmisteltu viime syksystä alkaen yhteistyössä rovaniemeläisen Flatlight Creative Housen, taide- ja kulttuurialan ammattilaisten sekä kuntalaisten kanssa. Ohjelma on luontevaa jatkumoa kaupungissa tehdylle brändityölle.

Kulttuuriohjelman keskeisenä painopisteenä on yhteinen tekeminen ja se koskettaa kaikkia rovaniemeläisiä.

– Yhteisten tavoitteiden ja tekemisen kautta Rovaniemelle syntyy Suomen toimivin kulttuuriekosysteemi. Mukana tässä ovat niin yksilöt, yhteisöt kuin kaupungin toimijat. Kulttuuri koskettaa meitä kaikkia, tiivistää vapaa-ajan palveluiden vastuualuepäällikkö Merja Tervo.

Sivistyslautakunnan käsittelyn jälkeen kulttuuriohjelma lähtee lausuntokierrokselle kaupungin vaikuttamistoimielimiin ja lautakuntiin. Sen jälkeen kaupunginhallitus käsittelee ohjelman maalis-huhtikuun aikana.

 

Ohjelma muotoutui yhteisten ydinteemojen ja kulttuurilupausten ympärille

Ohjelmaa tehtäessä tunnistettiin rovaniemeläisille yhteisesti tärkeitä asioita, joiden pohjalta kulttuuriohjelma päätettiin muodostaa viiden ydinteeman ympärille. Teemat luovat suunnan tulevaisuuden kulttuuritoiminnalle ja -teoille. Ne ohjaavat ajattelemaan ja toimimaan yhden linjan mukaisesti kohti yhteisiä tavoitteita.

Kulttuuriohjelman teemat:

  1. Hyvinvointi – Kulttuuri kutittaa mieltä
  2. Yhdenvertaisuus – Kulttuuri kuuluu kaikille
  3. Yhteistyö – Kulttuurin voima on yhteistyössä
  4. Kulttuurin monipuolisuus – Kulttuuri antaa näkökulmia
  5. Vetovoimatekijät – Kulttuuri vetää puoleensa


Ydinteemoista johdettiin myös Rovaniemen lupaukset kulttuurille. Lupaukset tekevät ohjelmasta konkretiaa, koska lupausten pohjalta tehdään oikeita tekoja teemojen toteutumiseksi.

Kulttuurilupaukset ja tarkemmat tiedot kulttuuriohjelman sisällöstä löydät osoitteesta rovaniemi.fi/kulttuuriohjelma.

 

Ohjelma toteutuu arjen teoissa

Kulttuuriohjelman tärkeimpiä tavoitteita on tehdä konkreettisia tekoja sen eteen, että kulttuurin tekemisestä ja kokemista tulee Rovaniemellä mahdollista asuinsijasta tai tulotasosta riippumatta, ilman pelkoa syrjinnästä.

Yhteiseen tekemiseen kutsutaan mukaan kaikki rovaniemeläiset.

– Kulttuurin ja taiteen tapaan, uusi ohjelma ei ole elämästä erillinen asia, vaan se on vahvasti olemassa ihmisten arjen perustyössä, toiminnassa ja vapaa-ajalla, Merja Tervo tiivistää.

Kulttuuriohjelman puitteissa on tarkoituksena tehdä uusien avauksien lisäksi myös jo olemassa olevaa kulttuurityötä näkyväksi. Kulttuuriohjelman mukaisia tekoja tullaan kirjaamaan next.rovaniemi.fi -sivustolle ohjelmakauden aikana. Sivusto toimii ohjelman toteutumisen seurannan välineenä.