Rovaniemellä valmistellaan Kaukon, Nivankylän ja Vikajärven koulujen lakkauttamista - huoltajille ja kylien asukkaille järjestetään kuulemistilaisuudet 14.-16.9.

Julkaistu 7.9.2020 14:30

Rovaniemen kaupungissa valmistellaan osana talouden tasapainottamista esitystä Kaukon, Nivankylän ja Vikajärven koulujen lakkauttamisesta. Esityksen taustalla on kaupungin edelleen heikentynyt taloustilanne.

Osana asian valmistelua koulujen oppilaiden huoltajille ja kylien asukkaille järjestetään kuulemistilaisuudet 14.-16.9.2020. Asianosaisten on mahdollista jättää esityksestä myös kirjalliset lausuntonsa kaupungin kirjaamoon 21.9.2020 klo 16.00 mennessä.

Valmistelussa olevan esityksen mukaan Kaukon koulun toiminta liitettäisiin Ounasvaaran yhtenäiseen peruskouluun. Ylikylän uuden monitoimitalon valmistuttua Nivankylän koulun oppilaat siirtyisivät Ylikylän tai Ounasjoen peruskouluihin. Vikajärven koulun oppilaat siirtyisivät Nivavaaran kouluun.

Koulujen lakkauttamisilla tavoitellaan 600 000-700 000 euron kustannussäästöjä vuositasolla.

 

Esityksen perusteena kaupungin talous, oppilasmäärän lasku ja kasvaneet vuokrakustannukset

Rovaniemen kaupungin talous heikkeni merkittävästi vuonna 2019 ja tilikausi jäi yli 31 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2020 talousarviossa ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmassa tavoitteena oli, että kaupungin talous kääntyisi ylijäämäiseksi. Tavoite jää toteutumatta muun muassa tulojen laskun, kustannusten kasvun ja koronapandemian aiheuttamien talousvaikutusten vuoksi. Taloustilanne edellyttää merkittäviä säästötoimenpiteitä kaikilta kaupungin palvelualueilta.

Kaikki kaupungissa olevat perusopetuksen yksiköt mukaan lukien nykyinen oppilasmäärä 6441 tulee laskemaan tulevina vuosina merkittävästi. Käytettävissä olevan oppilasennusteen mukaan vuonna 2025 oppilasmäärän arvioidaan laskevan 5995 oppilaaseen.

Rovaniemen koulutuspalveluissa on yhteensä 24 peruskoulua, joista 16-90 oppilaan kyläkouluja on yhdeksän. Kaupungin sisäistä muuttoa ei voida luotettavasti ennustaa, mutta yleisesti asutus keskittyy koko maassa yhä enemmän suurempiin taajamiin ja kaupunkien keskustaan. Tästä syystä Suomessa on lakkautettu runsaasti kyläkouluja ja keskimääräinen oppilasmäärä yhtenäisissä peruskouluissa on kasvanut.

Investoinneista ja sisäilmaongelmista johtuvista väliaikaisista vuokratiloista johtuen koulujen vuokrakustannukset ovat kasvaneet vuoden 2018 tasosta noin 1,5 miljoonaa euroa. Kaikista koulujen kustannuksista vuokrien osuus on noin 22 %. Sivistystoimi maksaa vuokraa vain koulun ja liikuntapalvelujen käytössä olevista tiloista. Rakennuskohtaiset vuokrat jaetaan toimialoilla käyttäjille aiheuttamisperiaatteen mukaan. Sivistystoimessa se tarkoittaa vuokran jakamista perusopetuksen ja liikuntapalvelujen kesken.

Kyläkoulujen olemassaololla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia kylien asukkaiden yhteisöllisyyteen ja kylän vetovoimaan. Pienten koulujen oppilaskohtainen kustannus on kuitenkin merkittävästi korkeampi kuin suuremmissa kouluissa. On välttämätöntä, että kyläkoulujen säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset eivät kohdennu ainoastaan koulutuspalveluiden vastuulle, mikäli niiden toimintaa päätetään jatkaa. Koulutuspalveluiden tavoitteena on kohdistaa käytettävissä olevat resurssit mahdollisimman tehokkaasti koulun ydintehtävään eli oppimiseen kaikki kaupungin koulut huomioiden.

Kuulemistilaisuuksien aikataulu

Nivankylän koulu:
Maanantaina 14.9.2020 klo 18-20, koulun liikuntasali (Nivan Voiman sali)

Vikajärven koulu:
Tiistai 15.9.2020 klo 18-20, koulun liikuntasali

Kaukon koulu:
Keskiviikko 16.9.2020 klo 18-20, koulun liikuntasali

Kuulemistilaisuuksissa viranhaltijoiden alustusten jälkeen huoltajilla ja asukkailla on mahdollisuus kertoa omat näkemyksensä valmistellusta esityksestä koulujen lakkauttamiseen liittyen. Kuulemistilaisuuksissa kerrotut näkemykset ja kirjaamoon toimitetut kirjalliset lausunnot viedään sivistyslautakunnalle tiedoksi 24.9. kokoukseen. Myös viime vuonna kootut näkemykset ja kommentit viedään tiedoksi sivistyslautakunnan kokoukseen. 

Kirjalliset lausunnot voi toimittaa osoitteeseen Rovaniemen kaupunki, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostilla kirjaamo@rovaniemi.fi.

(Juttua päivitetty 16.9. klo 10.48 lausuntojen jättöajan osalta. Juttua päivitetty 17.9. klo 13.29 viime vuonna kerättyjen kommenttien osalta.)

Jaa sivu