Rovaniemellä valmistellaan päihdepalvelujen kokoamista kaupungin omaksi toiminnaksi

Julkaistu 30.9.2020 8:00

Rovaniemellä valmistellaan päihdepalvelujen kokoamista kaupungin omaksi toiminnaksi vuoden 2021 alusta lukien. Tarkoituksena on rakentaa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat ja vaikuttavat päihdepalvelut sujuvana kokonaisuutena kaiken ikäisille.

Lapin sairaanhoitopiiriltä kaupungille siirtyisivät A-klinikka ja korvaushoitoklinikka. Valmisteluvaiheen esiselvitystä käsitellään kaupungin perusturvalautakunnassa 30.9. Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on käsitellyt asiaa 23.9. kokouksessaan. Lopullisesta siirrosta päättää loka-marraskuussa Rovaniemen kaupunginvaltuusto.

Lisäksi Rovalan Setlementti ry:n ylläpitämän Lapin Nuorisoasema Rompun palvelut siirtyvät kaupungille jo aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti. Romppu tuottaa päihdehuollon hoito- ja kuntoutuspalveluita alle 25-vuotiaille.

Kaupunki järjestää tällä hetkellä omana toimintanaan päihdekuntoutujien asumispalveluja ja tukee päihdekuntoutujien osallisuutta erilaisin toimintamuodoin.

 

Tavoitteena palvelupolkujen selkeys ja kokonaisvaltaisuus

Nyt valmistelussa oleva muutos parantaa palvelujen saatavuutta. Osana uudistamistyötä Rovaniemen kaupunki laatii kuntalaisten käyttöön selkeän ja monikanavaisesti saatavilla olevan tietopaketin päihdetyön palveluista. Tietopaketista käy ilmi, mitä palveluja asiakkailla on mahdollista saada, minkälaiseen tarpeeseen palveluilla on tarkoitus vastata ja miten palveluiden piiriin on mahdollista päästä.

Tavoitteena on myös parantaa asiakasohjausta selkeämmillä palvelupoluilla ja palvelutarjonnalla.

Nykyisessä toimintamallissa haasteeksi on muodostunut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelujen yhteensovittaminen päihdepalvelujen asiakkaille. Tähän liittyen myös Lapin aluehallintovirasto on antanut Rovaniemen kaupungille kehotuksen ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin päihdepalvelujen järjestämisvelvollisuuden täyttämiseksi lain edellyttämällä tavalla.

 

Toimitiloihin ei alkuvaiheessa tulossa muutoksia

Kaikkien päihdepalvelujen toimitilat säilyvät muutoksen alkuvaiheessa entisellään. Vuoden 2021 aikana palvelujen yhteensovittamisen myötä tarkastellaan myös toimipisteiden asiakaslähtöistä sijoittelua. 

Jaa sivu