Rovaniemellä voi saada koronarokotteen, vaikkei olisi kotikuntaa Suomessa

Julkaistu 25.3.2021 14:26

Sosiaali- ja terveysministeriö on linjannut, että koronarokotuksen voi tietyin edellytyksin saada henkilö, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa. Myös näiden ryhmien osalta noudatetaan THL:n rokotusjärjestystä. Rovaniemellä janvaraus tapahtuu puhelimitse numerosta p. 016 322 4913 arkisin klo 9–14. Koronarokote on kaikille ilmainen.
 
Koronarokotuksia annetaan Rovaniemellä seuraaville ryhmille

 • Rovaniemellä oleskelevat henkilöt, joilla ei ole kotikuntaa tai muuta oikeutta saada ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa Suomessa. Rokotuksia ei kuitenkaan anneta matkailijoille tai muille sellaisille ihmisille, jotka vierailevat Suomessa lyhytaikaisesti. 
 • Tilapäisesti Suomessa oleskelevat, joilla on EU- tai Eta-maan tai Sveitsin myöntämä sairaanhoitokortti. 
 • Henkilöt, joilla on Kelan myöntämä todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa tai Kelan myöntämä vihreätaustainen eurooppalainen sairaanhoitokortti.
   

  You can get the vaccine even if you do not have a municipality of residence in Finland

   
  The Ministry of Social Affairs and Health has decided that under certain conditions, a person who does not have a municipality of residence in Finland may receive the coronavirus vaccination. THL's vaccination order is also followed for these groups. In Rovaniemi appointments are made by phone tel. 016 322 4913 on weekdays from 9 a.m. to 2 p.m. The corona vaccine is free for everyone.
   
  Coronavirus vaccinations are given in Rovaniemi to the following groups:

 • Persons residing in Rovaniemi who do not have a municipality of residence or other right to receive preventive health care in Finland. However, vaccinations are not given to tourists or other people who visit Finland for a short period of time. 
 • Persons who are temporarily staying in Finland who have a health insurance card issued by an EU or EEA country or Switzerland. 
 • Persons who have a certificate issued by Kela on the right to treatment benefits in Finland or a European Health Insurance Card with a green background issued by Kela.
 

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä palveluita

Aiheeseen liittyviä uutisia