Rovaniemen ilmanlaatua voi seurata reaaliajassa

Julkaistu 2.1.2023 12:15

Rovaniemen ilmanlaatu on tunnetusti erittäin hyvä.

Kuva 30.11 C.jpg
Ilmanlaadun mittausasema sijaitsee Rovakadun ja Ruokasenkadun risteyksessä. Toinen mittausasema on Korkalovaarassa.

Rovaniemen keskustassa on aloitettu vuoden kestävät jatkuvatoimiset ilmanlaadun mittaukset. Mittaukset aloitettiin joulukuun 2022 alussa, ja viralliset mittausjakso kestää vuoden 2023 alusta vuoden loppuun. Seuraavan kerran mittaus tehdään Rovaniemellä noin viiden vuoden päästä. 

Ilmatieteen laitos mittaa jatkuvatoimisilla laitteistoilla ilmanlaatuun vaikuttavien hiukkasten ja typen oksidien pitoisuuksia Rovaniemen keskustassa, Rovakadulla. Työn tilaajina toimivat Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta ja Napapiirin Energia ja Vesi Oy.

Rovaniemen ilmanlaatu on tunnetusti erittäin hyvä.

Hengitettävän ilman laatua ja mittauksia voi seurata reaaliajassa Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta: Rovaniemen ilmanlaatu

Tulosten seuranta on mahdollista myös englanniksi: Air quality in Rovaniemi in English

Tulosten tulkinnan tueksi säätilaa havainnoidaan mittaamalla samanaikaisesti tuulen nopeutta, tuulen suuntaa, ulkolämpötilaa, ilman suhteellista kosteutta sekä ilmanpainetta. Lisäksi toisella mittausasemalla Mellakujalla Korkalovaarassa mitataan hiukkasten sisältämiä PAH-yhdisteitä, joita syntyy erityisesti puun pienpoltosta.  

Rovakadun mittausasemalla on mittauskontti, jonka katolle on sijoitettu säätilaa havainnoiva mittalaite ja ilmanlaadun mittalaitteiden näytteenottimet. Hiukkasten ja typen oksidien pitoisuuksia mittaavat laitteet ovat mittauskontin sisällä. Kontti sijaitsee Rovakadun ja Ruokasenkadun risteyksessä Ruokasenpuistossa. 

Vastaavanlaista kokonaisuutta käytetään Suomessa laajasti ilmanlaadun seurannassa. Ilmanlaadun mittauslaitteet kalibroidaan vaadittavin väliajoin, joka varmistaa mittausten laadun koko hankkeen ajalta.  

Ulkoilman hiukkaset ovat nykyisin merkittävimpiä ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä Suomen  kaupungeissa. Pienhiukkasia pidetään haitallisimpana ilmaperäisenä  ympäristötekijänä ihmisten terveydelle.

Ulkoilman hiukkaset ovat taajamissa suurelta osin peräisin liikenteen ja tuulen nostattamasta katupölystä eli epäsuorista päästöistä. Hiukkaspitoisuuksia kohottavat myös ihmisperäiset suorat hiukkaspäästöt, jotka ovat peräisin energiantuotannon ja teollisuuden palamisprosesseista, autojen pakokaasuista ja  puun pienpoltosta. Nämä hiukkaspäästöt ovat pääasiassa pieniä hiukkasia. Hiukkasiin on  sitoutunut myös erilaisia terveydelle haitallisia yhdisteitä kuten hiilivetyjä ja raskasmetalleja. 

Lisätietoa ilman epäpuhtauksista ja niiden terveysvaikutuksista saat Ilmatieteen laitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta (linkit alla).