Rovaniemen kaupungin maille Pöyliöjärvelle on perustettu yksityinen luonnonsuojelualue

Julkaistu 8.5.2024 13:44

Rovaniemen kaupungin maille, Pöyliöjärven rannalle on perustettu luonnonsuojelualue. Kaupungin mailla suojelualue on historian ensimmäinen.

20220809_102446 (Copy) (1).jpg
Ely-keskus on antanut pysyvän rauhoituspäätöksen luonnonsuojelualueelle, jolla toteutetaan vanhojen metsien suojelua. Kohde on ensimmäinen vanhojen metsien suojelualue Rovaniemen kaupungin omistamilla kiinteistöillä.

Ely-keskuksen rauhoituspäätös koskee Rovaniemen kaupungin omistamaa tilaa Erkkilä RN: 162:3, jonka pinta-ala on yhteensä 55,24 hehtaaria. Tila sijaitsee Pöyliöjärven eteläpuolella.

Rovaniemen kaupungin tekemän selvityksen mukaan alueella on runsaasti pienialaisia, mutta harvinaisia suotyyppejä, kuten rantaluhtia. Lisäksi alueella on kosteikkopainanteita, puron- ja ojanvarsia ja maatihkupintoja. Alueella on Luontoliiton selvityksen mukaan Metso l-luokan metsiä, palokantoja, ja eriasteista lahopuuta (10-15m3/ha).

Tilan metsien rakenne poikkeaa ympäristöstä puuston ikärakenteellaan ja alueen luonnontilaisuudellaan. Vanhoista ilmakuvista voidaan päätellä, että puusto on pysynyt varsin koskemattomana vuodesta 1946 lähtien tähän päivään. Vuoden 1946 ilmakuvassa tilan puusto on järeää ja vastaavanlaiset metsät on päätehakattu kiinteistön ympäriltä vuonna 1952. Tilalla on nähtävissä merkkejä vanhasta poimintahakkuusta.

Suojelualueen perustamisella Rovaniemen kaupunki toimii kaupunkistrategian 2030 vastuullisuuden toimintaperiaatteiden mukaisesti vaalimalla arvokasta luontoaan.

Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta, Pöyliöjärven luonnonsuojelualue, LAPELY 619/2024, 21.3.2024

Hallinto-oikeus vahvistanut lainvoimaisuuden 2.5.2024.