Rovaniemen kaupungin tilajaosto palautti Vaaranlammen kouluhankkeen valmisteluun

Julkaistu 25.11.2021 10:00

Rovaniemen kaupungin tilajaosto piti kokouksen keskiviikkona 24.11.2021. Kokouksessa käsiteltiin Lapinrinteen päiväkodin vuokra-asiaa sekä Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaara -monitoimitalo -hankkeen ja Vaaranlammen kouluhankkeen toteutusmuotoja.

Tilajaosto päätti, että Lapinrinteen päiväkodin vuokrasopimuksen määräaikainen tarkistaminen palautetaan yksimielisesti uudelleen valmisteluun. Asia on tarkoitus käsitellä joulukuun tilajaoston kokouksessa.

Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaara -monitoimitalohankkeen osalta tilajaosto päätti seuraavaa:

1. hanke toteutetaan yhteistoiminnallisella toteutusmallilla, joka sisältää suunnittelun ja rakentamisen.

2. hankkeen jatkovalmisteluun kilpailutetaan rakennuttaja-asiantuntija, jolla on vahva kokemus yhteistoiminnallisesta toteutusmallista.

Lisäksi tilajaosto päätti, että tilajaosto päättää lopullisesta yhteistominnallisesta toteutusmallista sen jälkeen, kun hankkeen jatkovalmistelu on edennyt.

Vaaranlammen kouluhankkeen toteutusmalli -asian tilajaosto päätti palauttaa yksimielisesti uudelleen valmisteluun. Tilajaosto käsittelee asiaa ylimääräisessä kokouksessa keskiviikkona 1.12.2021 klo 14.00

Tilajaoston kokouksen 24.11.2021 pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla tiistaina 30.11.2021.