Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemen kaupunginhallitus aloittaa syyskautensa
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunginhallitus aloittaa syyskautensa

14.8.2018 16:45

Ilmakuva Rovaniemen kaupungista

Rovaniemen kaupunginhallitus aloittaa syyskautensa maanantaina 20.8.

Ensimmäisessä kokouksessaan kaupunginhallitus päättää mm. vastauksista Lapin aluehallintoviraston selvityspyyntöihin. Kaupungilta on pyydetty selvityksiä aikuisten puheterapiaan pääsystä ja hoitoonpääsystä perusterveydenhuollossa.

Esitetyssä selvityksessä todetaan mm. että perusterveydenhuollossa hoitoonpääsy toteutuu lain edellyttämässä aikarajassa joko ajanvarausvastaanoton tai pikapolin kautta. Tilanne on kuitenkin jonkin verran huonontunut viime vuosista, mikä johtuu muun muassa lääkärivajeesta.

Kaupunginhallitus käsittelee myös mm. Etelärinteen päiväkotihanketta. Nämä ja muut kokouksen asiat nähtävillä esityslistalla.

Kaupunki etsii säästöjä ja lisätuloja


Kaupungin päätöksenteossa syksyn tärkeimpiä asioita ovat muun muassa vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelma.

Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa ensi vuoden talousraamista. Hallitus linjasi, että että kunnallisveroprosentti säilytetään ennallaan 21 prosentissa, jolloin leikkauksia/lisätuloja tarvitaan yhteensä 7,6 miljoonaa euroa. Käyttötalouteen varataan 366,7 miljoonaa euroa. Alijäämä saa olla enintään 5 miljoonaa euroa.

– Kaupunginhallitus linjansa mukaisesti edellyttää talousarvion valmistelua ilman veronkorotuksia. On selvää, että valmistelu laittaa koko organisaation koville ja taas kerran joudumme miettimään, miten palvelut tuotetaan tehokkaasti. Hallitusryhmät ovat tähän asti työskennelleet todella hyvässä yhteishengessä ja olen ihan varma, että tässä vaikeassa tilanteessa yhteistyö toimii, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala sanoo.

Hallitus linjasi, että säästöjä tulee hakea muun muassa vähentämällä sairauspoissaoloja ja pienentämällä erikoissairaanhoidon kustannuksia. Tuloja taas tulee hakea esimerkiksi nostamalla rakennusten kerroskorkeutta ja varmistamalla, että Sairaalanniemen ja Valionrannan tonteista saadaan kaupungille tuottoa käyvän arvon mukaan.

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen antaa esityksensä talousarvioksi 22.10. Talousarvio on kaupunginhallituksen käsittelyssä 29.10. ja valtuuston on tarkoitus päättää siitä 12.11.

Valtuustosopimus päivitetään


Valtuustoryhmät solmivat marraskuussa 2017 ensimmäinen valtuustosopimuksen, jossa sovitaan mm. toiminnallisista ja taloudellisista raameista valtuustokaudelle sekä investointien tärkeysjärjestyksestä. Poliittinen sopimus täydentää kaupungin strategiaa.

– Elo-syyskuun vaihteessa päivitämme valtuustosopimusta ja katsomme, onko sen ulkopuolelta otettava muita asioita päätöksentekoon. Valtuustosopimuksen päivittämisen yhteydessä olen pyytänyt valtuustoryhmiä kertomaan kantansa, onko ryhmissä halukkuutta käydä neuvotteluja pormestarimalliin siirtymisestä. En osaa vielä ennustaa, miten neuvotteluissa käy, mutta minusta on tärkeää käydä keskustelua siitä, miten haluamme kaupungin ylimmän johtamisjärjestelmän toimivan, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala kertoo.