Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee: Osavuosikatsaus ja kotouttamisohjelma sekä Katajarinteen ja Rajavartioston alueen tontit
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee: Osavuosikatsaus ja kotouttamisohjelma sekä Katajarinteen ja Rajavartioston alueen tontit

6.6.2018 15:00

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 11.6. mm. kuluvan vuoden ensimmäistä osavuosikatsausta 1.1.-30.4.

Rovaniemen kaupungin toimintakatteen kasvu on kääntynyt nousuun kahden tasaisen vuoden jälkeen. Nettomenoihin käytettiin 7,2 prosenttia eli 8,0 miljoonaa euroa enemmän määrärahoja kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Suurin osa kasvusta johtuu palveluiden ostoista.

Kilpailukykysopimuksen verovähennykset ja valtionosuusleikkaukset näkyvät edelleen verorahoituksen kertymässä. Valtionosuudet ovat kasvaneet ainoastaan 0,3 prosenttia eli 0,1 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna. Verotulotilitysten kasvu on ollut 5,2 prosenttia eli 4,2 miljoonaa euroa. Tilitysten aikataulua on muutettu viime vuoteen verrattuna, joten summat eivät tältä osin ole vertailukelpoisia. Sekä verojen että valtionosuuksien toteutumat ovat tässä vaiheessa talousarvion mukaisia.

Vuosikatetta on kertynyt 0,07 miljoonaa euroa. Tilanne on viime vuoteen nähden 3,2 miljoonaa euroa heikompi. Poistoja on kirjattu huhtikuun loppuun mennessä 4,2 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on neljän kuukauden jälkeen -5,7 miljoonaa euroa.

Investointien nettototeutuma huhtikuun lopussa oli -4,1 miljoonaa euroa. Määrärahoista on käytetty 17,2 prosenttia. Lainakanta on kasvanut 34,3 miljoonaa euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta on ollut alkuvuonna 5,7 miljoonaa euroa negatiivinen. Investointimäärärahojen osalta ei ole raportoitu ylitysuhkaa.

Konsernin neljän kuukauden toteutuma on ollut selvästi emokaupungin toteutumaa positiivisempi. Vuosikate oli huhtikuun lopussa  22,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos oli 9,9 miljoonaa euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta oli konsernissa 8 miljoonaa euroa positiivinen ja lainakanta kasvoi 44,6 miljoonaa euroa.   

Koko kaupungin tuloksen arvioidaan jäävän 5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja vuosikatteen 4,1 miljoonaa euroa positiiviseksi. Osavuosikatsauksen perusteella voidaan todeta, että talousarvio on toteutumassa huomattavasti suunniteltua heikompana, eikä määrärahaylityksille ole osoitettavissa katetta. 

Kaupunginjohtaja Esko Lotvosen esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi osavuosikatsauksen valtuustolle tiedoksi. Esityksenä on myös,  että kaupunginhallitus kehottaisi toimialoja noudattamaan tiukasti talousarviota ja -ohjeistuksia.

Kotouttamisohjelman avulla parempia palveluja maahanmuuttajille

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan myös mm. kaupungin kotouttamisohjelmaa 2018–2024.

Kotouttamisen edistämisestä annetun lain 32 §:n mukaan kunta on vastuussa kotouttamisohjelman laatimisesta, ja ohjelma on tarkistettava vähintään kerran neljässä vuodessa. Kotouttamisohjelma on väline palveluiden kehittämiseen, suunnitteluun sekä seurantaan, jotta kunnan palvelut sopivat myös maahanmuuttajille.

Kotouttamisohjelma on laadittu Rovaniemen kaupungin strategisen hallinnon elinvoimapalveluiden koordinoimana. Kotouttamisohjelman päivitysprosessiin on osallistunut kunnan ja valtion viranomaisia eri toimialoilta sekä 3. sektorin toimijoita. 

Kotouttamisohjelman päivitystyön pohjaksi on kerätty näkökulmia, ideoita ja ajatuksia maahanmuuttajilta sekä maahanmuuttajien kanssa työskenteleviltä. Valmisteluvaiheessa on pidetty työpajoja, infoja ja kuulemisia, jotta mahdollisimman moni on päässyt tuomaan esille niin hyviä käytäntöjä kuin kehittämiskohteitakin. 

Kotouttamistyön kehittämistä varten perustetaan jatkossa kotouttamistyön kehittämisryhmä, joka kokoontuu vuosittain 3–5 kertaa. Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittäisi valtuustolle kotouttamisohjelman hyväksymistä. 

Kaupunginhallitus päättää lisäksi niin sanotun Rajavartioston alueen (3. kaupunginosa, Ratantaus) ja Nivavaaran Katajarinteen alueen tonttien luovutusehdoista.  Rajavartioston alueella on tulossa myyntiin tai vuokrattavaksi 9 rivitalotonttia ja kolme kerrostalotonttia. Katajarinteen alueella myydään tai vuokrataan 33 omakotitonttia ja kolme rivitalotonttia. Tontit ovat tulossa hakuun syksyllä.

Kaupunginhallituksen 11.6. kokouksen esityslista.