Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee asuntojen lyhytvuokraukseen liittyvää säätelyä

Julkaistu 17.2.2021 16:57

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 22.2. käsittelemään muun muassa asuntojen lyhytaikavuokrauksen säätelyä, elinvoimapalvelujen toimialajohtajan viran julistamista haettavaksi ja vaaliasiaa. 

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio esittää kaupunginhallitukselle, että Rovaniemen kaupunki pyytää ympäristöministeriötä arvioimaan asuntojen lyhytaikaisvuokraukseen liittyvää säätelyä. 

Esityksen mukaan kaupunki pyytäisi ministeriötä selvittämään, tulisiko maankäyttö- ja rakennuslakia päivittää niin, että kunnalliset rakennusvalvonnat ja yksityiset toimijat pystyisivät objektiivisesti tunnistamaan ammattimaisen majoitustoiminnan yksityisestä vuokraustoiminnasta. 

Nykyinen säätely ei tunnista lyhytaikaisvuokrausta, mikä aiheuttaa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle tulkintavaikeuksia. Epäselvyyttä on esimerkiksi seuraavista asioista: 
- Milloin lyhytaikaista vuokrausta pidetään majoitustoimintana, joka edellyttää rakennuslupaa ja asunnon käyttötarkoituksen muutosta (asuinkäyttö -> majoituskäyttö)
- Milloin majoitustoimintaa pidetään asuinkäyttöön rinnastuvana, pienimuotoisen ei-ammattimaisena toimintana? 
- Milloin kysymyksessä on ammattimainen majoitustoiminta, jonka vaikutukset poikkeavat olennaisella tavalla kaavassa ja rakennusluvassa määrätystä käyttötarkoituksesta?

Rovaniemen kaupunki esittää, että selvityksen tekoon otetaan mukaan Rovaniemen kaupungin lisäksi myös Helsingin kaupunki.

Kokouksen koko esityslista löytyy kaupungin verkkosivuilta (linkki alla). 
 

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia