Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee: kaupungin lausunto eduskunnalle sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä sekä maakuntien perustamisesta

Julkaistu 15.9.2020 17:39

Näkymä_kaupunkiin.jpg

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee 21.9. kokouksessaan muun muassa eduskunnalle annettavaa lausuntoa lakiesityksestä, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta sekä maakuntien perustamista. Lausuntoa ovat pyytäneet sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö.

Rovaniemen kaupungin lausuntoesityksessä peräänkuulutetaan tarkempia määritelmiä esimerkiksi sille, mitä tarkoitetaan sote-maakunnan riittävällä omalla palvelutuotannolla ja mikä lasketaan lähipalveluksi. “Käytännössä lähellä tuotettavaksi määriteltävä palvelu voidaan joutua Lapin maakunnassa tarjoamaan keskitetysti, esimerkiksi seutukunnittain, henkilöstön rekrytointiongelmien vuoksi. Toisaalta etäyhteyksien avulla osa palveluista voidaan tuoda asiakkaan luokse omaan kotiinkin”, lausuntoesityksessä todetaan.

Kaupunki myös toivoo tarkennusta siihen, millä tavalla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kiinteistöt ja tilat siirtyvät maakunnan käyttöön. Rovaniemen mukaan lakiesitykseen liittyy kunnille koituvia talousriskejä, jotka tulisi huomioida paremmin.  

Rovaniemen kaupungin lausuntoa on valmisteltu sivistys- ja hyvinvointipalveluissa yhteistyössä eri lakiesityksen osioiden asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi Rovaniemen kaupunki on ollut mukana laatimassa Lapin maakunnan yhteistä lausuntoa.

Hallitus saa tiedokseen elokuun talouskatsauksen ja hallinto-oikeuden päätöksen


Hallitus saa tiedokseen myös elokuun talouskatsauksen. Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallituksen aikaisemmat kuluvan vuoden taloutta koskevat päätökset pidetään voimassa.

Lisäksi kaupunginhallitus saa tiedokseen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen, joka antaa City-Hotelli Oy:lle oikeuden poiketa asemakaavassa määritellystä rakennusoikeudesta. Yhtiö haki kaupungilta poikkeamislupaa, jotta se voisi toteuttaa Pekankadulle 9-kerroksisen hotellirakennuksen. Asiasta tehtiin valitus, mutta hallinto-oikeuden mukaan valittajalla ei ole valitusoikeutta.

Kokouksen koko esityslista on luettavissa kaupungin verkkosivuilla.