Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee toiminnan ja talouden uudistamisohjelman askelmerkkejä
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee toiminnan ja talouden uudistamisohjelman askelmerkkejä

27.11.2018 11:23

Ohjelman tarkoitus on saada Rovaniemen kaupungin talous tasapainoon vuonna 2021 muun muassa parantamalla toiminnan tuottavuutta.

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee ensi viikolla 3.12. sitä, miten kaupungin toiminnan ja talouden uudistamisohjelman valmistelu sekä päätöksenteko etenevät. Ohjelman tarkoitus on saada Rovaniemen kaupungin talous tasapainoon vuonna 2021 muun muassa parantamalla toiminnan tuottavuutta.

Lautakunnat ovat jo aiemmin saaneet määräyksen tehdä esityksensä uudistamistoimista kaupunginhallitukselle tammikuun 2019 loppuun mennessä. Lautakuntien tulee muun muassa selvittää, miten tulonhankintaa voidaan edistää ja miten palvelut voidaan jatkossa järjestää taloudellisemmin lainsäädännön velvoitteet huomioiden. Esitykset käsitellään lautakunnissa näillä näkymin tammikuun aikana.

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää kaupunginhallitukselle, että ohjelman valmistelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin henkilöstön kanssa. Henkilöstöltä on muun muassa tarkoitus kerätä ideoita siitä, miten kaupungin toimintaa voitaisiin uudistaa ja tuottavuutta lisätä. Parhaat ideat toimeenpannaan ja palkitaan.

Lotvonen esittää myös, että lautakuntien käsittelyn jälkeen uudistamisohjelman toimenpiteet käsitellään kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa. Tämän jälkeen kaupunginhallitus päättää ohjelman toteutuksen jatkotoimista valtuuston hyväksymän uudistamisohjelman talousvaikutusten ja esitettyjen toiminnan muutostarpeiden perusteella.

Kaupunginjohtajan esityksessä todetaan, että kaupungin mahdollisuudet vähentää henkilöstä ovat rajalliset siltä osin, kun lait edellyttävät kuntaa järjestämään tietyt palvelut, ja kuntaa sitovat myös lakisääteiset henkilöstömitoitukset. Lisäksi väestön ikääntyminen lisää väistämättä palvelutarpeita esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kaupunki joutuu turvaamaan myös tarpeelliset hallinto- ja tukipalvelut toiminnalleen.

Toiminnan uudistukset ja tehtävien muutokset tulevat edellyttämään normaalit yhteistoimintamenettelyt henkilöstön suhteen tarvittavilta osin.

Kaupunginhallituksen kokouksen koko esityslista löytyy kaupungin verkkosivuilta