Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee: uuden uimahallin jatkosuunnittelu, Valionranta ja lääninhallituksen kortteli
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee: uuden uimahallin jatkosuunnittelu, Valionranta ja lääninhallituksen kortteli

7.3.2018 13:02

Havainnekuva Valionrantaan suunnitellusta hotelli-kylpylä-kokonaisuudesta.Alustavan suunnitelman mukaan Valionrannan hotellikompleksi näyttäisi tältä. Asuinkerrostalojen sijaintia ja massoittelua tutkitaan tarkemmin kaavaprosessin aikana. Kuva: Aihio Arkkitehdit Oy

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee uuden uimahallin hankesuunnitelmaa ja jatkosuunnittelua kokouksessaan 12.3.

 

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi hankesuunnitelman ja esittäisi 19.3. kokoontuvalle valtuustolle 600 000 euron suuruisen määrärahan varaamista hallin suunnitteluun Ounasvaaralle.

 

Uimahallin hankesuunnitelma sisältää muun muassa hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, tilaohjelman, rakenteellisten ja taloteknisten ratkaisujen kuvaukset sekä kustannusarvion. Suunnitelmassa on huomioitu myös muun muassa hallin saavutettavuus.

 

Tavoitteena on, että valtuusto päättäisi Ounasvaaralle suunnitellusta uimahalli-investoinnin rahoittamisesta syksyllä osana vuoden 2019 talousarviota ja vuosien 2020–2021 taloussuunnitelmaa.

 

Uuden uimahallin perustamiskustannukset ovat arviolta 21,9 miljoonaa euroa. Tavoitehinta sisältää muun muassa hallin rakentamiskustannukset, mukaan lukien aluerakentamisen paikoituksen ja liikenneväylät sekä kunnallistekniikan.

 

Esityksessä todetaan lisäksi, että Ounasvaaralle suunniteltu uusi uimahalli mahdollistaisi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän nykyisen uimahallin lakkautuksen. Uuden uimahallin käyttökulujen kattamisesta sovittaisiin erikseen koulutuskuntayhtymän kanssa.

 

Vesihiiden korjaustarpeista ja -kustannuksista valmistuu arvio kesäkuussa

 

Kaupunki selvittää parhaillaan Vesihiisi-uimahallin kuntoa, korjaustarpeita ja ylläpitovaihtoehtoja. Kaupungin tilaliikelaitos selvittää, millä toimenpiteillä nykyinen uimahalli voisi toimia jatkossa kohtuullisilla kustannuksilla. Tutkimukset kohdennetaan muun muassa allaslaite-, LVIA- ja sähkötekniikkaan sekä rakennustekniikkaan.

 

Arvio tarvittavista korjaustöistä ja niiden kustannuksista valmistuu kesäkuussa 2018. Laajaa peruskorjausta hallissa ei ole tarkoitus toteuttaa.

 

Mikäli kaupunki ylläpitäisi kahta hallia, uimahallipalveluiden vuotuinen verorahoitus kasvaisi noin 1,3 miljoonaa euroa.

 

Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle Valionrannan kumppanuuskaavan laajentamista

 

Kaupunginhallitus päätti 19.6.2017, että kaupunki työstää Valionrannan hotellikaavaa yhdessä Lapland Hotels Oy:n kanssa. Rovaniemen kaupunki ja Lapland Hotels ovat käyneet neuvotteluja alueen kaavoituksesta viime kesästä lähtien.

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää nyt kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi Lapland Hotelsin muutosesityksen alueen kaavoituksesta. Lapland Hotels toivoo, että Valionrannan kaksi vireillä olevaa kaavamuutoshanketta yhdistetään ja kumppanuuskaavoitus koskisi myös alueen pohjoisosan asemakaavaa. Valionrannan pohjoisosassa on yleiskaavan mukaisesti kerrostaloalue.

 

Jos kaupunginjohtajan esitys hyväksytään ja kaava laaditaan esityksen mukaisesti, Lapland Hotels voisi tulevaisuudessa rakentaa alueelle hotellin, huoneistohotellin, kongressikeskuksen sekä asuntoja.

 

Perusteluna kerrostaloalueen liittämiselle kumppanuuskaavaan on, että asuntorakentamisella yhtiö voisi kompensoida riittävien kongressi- ja kylpylätilojen rakentamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuvia kuluja.

 

Lapland Hotels esittää, että hanke toteutettaisiin kolmessa vaiheessa. Ensin rakennettaisiin 250–350 huoneen hotelli sekä kylpyläosasto. Toisessa vaiheessa toteutettaisiin kongressitilat ja aloitettaisiin huoneistohotelllin ja asuntojen rakentaminen. Kolmannessa vaiheessa huoneistohotellin ja asuntojen rakentaminen jatkuisi.

 

Asemakaava on tarkoitus saada valmiiksi ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn noin vuoden kuluttua. Koko Valionrannan kokonaisuus olisi valmis (aikaisintaan) noin  8–9 vuoden päästä siitä, kun valtuuston hyväksymä kaava on saanut lainvoiman.


Senaatti-kiinteistöt hakee asemakaavan muutosta lääninhallituksen kortteliin – tavoitteena täydennysrakentaminen

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää, että kaupunginhallitus käynnistäisi Senaatti-kiinteistöjen hakeman kaavamuutoksen ja hyväksyisi osallistumis- ja arviointisuunnitelman.  Senaatti-kiinteistöjen omistama tontti sijaitsee Valtakadun ja Kemijoen välissä rautatiesillan tuntumassa.

Senaatti haluaa selvittää, voiko käytöstä poistumassa oleviin lääninhallituksen hallintorakennuksiin sijoittaa esimerkiksi ravintola- ja majoitustoimintaa ja voidaanko aluetta täydennysrakentaa niin, että tontille tulisi hotelli ja kerrostaloja.

Voimassa olevissa yleis- ja asemakaavoissa lääninhallituksen kortteliin on varattu runsaasti rakennusoikeutta julkisten palvelujen ja hallinnon tarpeisiin. Senaatin mukaan tälle ei ole enää tarvetta, joten se esittää, että aluetta voitaisiin kaavoittaa muuhun toimintaan.

 

Tämänhetkisessä asemakaavassa Senaatin hallinnoiman tontin koko on 17 725 neliömetriä, ja yleiskaava mahdollistaa alueen rakentamisen tehokkuudella 1,5. Näin ollen rakennusoikeutta voisi olla jopa 26587 kerrosneliömetriä. Voimassa olevassa asemakaavassa koko korttelin 38 rakennusoikeus on 32800 kem2. Kaavamuutoksessa haetaan alueen käyttötarkoituksen muutosta siten, että Senaatin maille osoitettaisiin rakennusoikeutta hallinnolle (n. 4000 kem2), asumiselle (n. 6000 kem2) ja hotelli- ja majoitustoiminnalle (n. 7500 kem2). Yhteensä rakennusoikeutta osoitettaisiin siten noin 17500 kem2.

 

Senaatti on teettänyt alueesta rakennushistoriallisen selvityksen kaavamuutosesityksen pohjaksi. Alue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, ja sen suojelun taso ratkaistaan asemakaavassa.

 

Kokouksen 12.3.2018 esityslista.

Lisätiedot:

 

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen(at)rovaniemi,fi, p. 0400 23 1096